516px breed - 120px hoog 
Pienter en creatief

In het Klein Seminarie krijgen de leerlingen de kans om hun creativiteit en talent ten volle te ontplooien. Dat kan in kleine projecten, zoals een sectiekrant of een klaswebstek, maar ook door deel te nemen aan allerlei wedstrijden. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende olympiades (o.a. Latijn, Grieks, Biologie, Chemie, Fysica, Frans, Geo, Techniek en Wiskunde), de verhandelingswedstrijd van de Auschwitz-stichting, het Groot Dictee van het Davidsfonds en de Junior Journalist-wedstrijd. Elk jaar opnieuw zijn er leerlingen van het college laureaat in de één of de andere discipline.

Verder vormen leerlingen ook de redactie van de trimesteriële schoolkrant 't Pardoent.