516px breed - 120px hoog 
Solidair

We zijn een levenskrachtige school.
Door acties en projecten (Welzijnszorg, Damiaan, Vredeseilanden, mondiale dag en missio,…) roepen we onze leerlingen op tot solidariteit en concreet engagement. Zo hebben de 2des nog een munttapijt gelegd ten voordele van een project voor daklozen en houdt de eerste graad elke jaar de soepstop ten voordele van Welzijnszorg of de fruitsapstop ten voordele van Broederlijk Delen. Er zijn de sobere maaltijden in de vastentijd of de sponsorloop op de mundiale dag of misschien wil je met je klas een 24-uren lesmarathon houden.


De voorbije jaren is een solidariteitsproject met de Lievensmissie (Ranchi-India) opgestart. Pater Constant Lievens sj., is oud-leerling van het Klein Seminarie. Dit solidariteitsproject betekent een actualisering van de missiegedachte die in het verleden vele jonge talentvolle leerlingen van het Klein Seminarie geïnspireerd heeft tot een missionair leven ten dienste van de armsten. In juli 2006, 2008, 2010 en 2012 bezochten een groep leerlingen van de 3de graad en leerkrachten de Lievensmissie (Ranchi-India). Het college heeft zich geëngageerd om er vijf onderwijsprojecten gedurende 10 jaar financieel te ondersteunen.
Je vindt alle info over de reizen en de projecten die we ondersteunen op de aparte webstek Lievensmissie.