970px breed - 120px hoog 
Briefcorrespondentie

Het Klein Seminarie kiest voor een open en participatieve communicatie met personeelsleden, leerlingen en ouders. We werken een coherente en duidelijke algemene communicatie met alle partners uit en tegelijk - waar nodig en waar het kan – kiezen we voor een gerichte en persoonlijke communicatie.

Activiteiten van de schoolkalender die buiten het strikte kader van de dagelijkse lesuren vallen, worden in de regel aangekondigd met een brief. Deze brieven worden opgesteld in de huisstijl en meegegeven met de leerlingen. Alle algemene briefwisseling wordt eveneens digitaal gepubliceerd op de publieke webstek van de school.
Bovendien wordt de doelgroep van elke briefwisseling per e-postbericht in kennis gesteld van de briefwisseling met een koppeling naar de brief op de webstek.

Je vindt hieronder het overzicht van de recente briefcorrespondentie.
DatumDoelgroepBeschrijving
20 januari6Toneelvoorstelling_6WWIA-6LWIB-6EWI-6WWIB1
14 januari6100-Dagenfeest_stad_Roeselare.pdf
13 januari6100-Dagenfeest_6des.pdf
8 januari6Meet_en_greet_6des.pdf
6 januari4Pedagogische_excursie_Amsterdam.pdf
13 december1Testrit_Kasseltocht.pdf
5 december5Pedagogische_excursie_Parijs.pdf
4 december3Pedagogische_excursie_Bütgenbach.pdf
28 november123Extra_studietijd_examenperiode.pdf
27 november123456Project_armoede_inzamelactie.pdf
7 november4Lezing_Robert_Nouwen.pdf
22 oktober123456Privacywetgeving_leerlingen.pdf
22 oktober123456Schoolreglement_met_bijdrageregeling.pdf
18 oktober5Bezinningsdagen_5EMT-EWI.pdf
18 oktober5Bezinningsdagen_5GLA-5LWIB2.pdf
18 oktober5Bezinningsdagen_5LWIB1.pdf
18 oktober5Bezinningsdagen_5LMT-MWE-LWE.pdf
18 oktober5Bezinningsdagen_5WWIA2.pdf
18 oktober6Bezinningsdagen_6des_Drongen.pdf
18 oktober6Bezinningsdagen_6des_Torhout.pdf
18 oktober1Typelessen_Ticken.pdf
17 oktober3Bowling_3ECOA.pdf
17 oktober3Bezinningsdagen_3des.pdf
14 oktober4Bezinningsdagen_4des.pdf
14 oktober2Bezinningsdagen_2des.pdf
11 oktober1Bezinningsdagen_1stes.pdf
11 oktober6Pedagogische_reis_London.pdf
2 oktober5Leerwijs_5des.pdf
27 september3Leerwijs_3des.pdf
26 september5Toneelvoorstelling_5EMT-5LMT-5LWE-5MWE-5GLA-5LWIB.pdf
26 september6Toneelvoorstelling_6EMT-6WWIB2-6LWIB.pdf
18 september12345Kandidaten_ouderraad.pdf
16 september6Start_to_study.pdf
16 september1Leerwijs_1stes.pdf
13 september1Fietsverplaatsingen_zwemmen.pdf
9 september1Sportdag_1stes.pdf
9 september2Sportdag_2des.pdf
9 september3Sportdag_3des.pdf
9 september4Sportdag_4des.pdf
9 september5Sportdag_5des.pdf
9 september6Sportdag_6des.pdf
30 augustus5Europese_uitwisseling_oudervergadering.pdf
23 augustus1Eerste_schooldag_1stes.pdf
22 augustus23456Boekenverkoop_en_eerste_schooldag_2des_tot_6des.pdf