516px breed - 120px hoog 
De nieuwsbrief

College-Info wil een praktische gids zijn bij wat er in onze grote collegegemeenschap tijdens een schooljaar allemaal gebeurt. De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar en bundelt vooral nieuwe initiatieven en praktische info.
Pedagogische, religieuze, culturele en sportieve activiteiten worden aangekondigd en worden ook kort toegelicht. Werkgroepen stellen hun werking op school beknopt voor en speciale acties worden in dit tijdschriftje in de verf gezet.

College-Info wordt in een papieren versie bezorgd aan alle personeelsleden en aan alle leerlingen en hun ouders.

11 december 2019 College-info_2019-2020_december.pdf