516px breed - 120px hoog 
Afwezig of te laat

Afwezig

Als je ziek bent, verwittig je ’s morgens vroeg het Onthaal van de campus. Het secretariaat is open vanaf 7.30 uur en is te bereiken op 051/26 47 26. Bij aankomst op school breng je het ziektebriefje zo snel mogelijk binnen op het leerlingensecretariaat.
Wie de school tijdens de lestijd wenst te verlaten, moet hiervoor op voorhand toestemming vragen aan de directie.

Te laat

Wie te laat op school komt, meldt zich eerst met zijn schoolagenda op het leerlingensecretariaat. De opvoeder registreert je aanwezigheid en schrijft het aankomstuur & de reden waarom je te laat bent in je agenda. Daarna ga je naar je klaslokaal en toon je de schoolagenda aan je vakleerkracht.