516px breed - 120px hoog 
Boekenfonds

Het college kiest voor een huursysteem voor de meeste handboeken. De handboeken en materialen die gedurende verschillende leerjaren gebruikt worden (o.a. atlas, woordenboek, grammatica, rekenmachine…), kunnen eveneens op school nieuw aangekocht worden.
De werkboeken worden nieuw aangekocht, hetzij op school hetzij in de boekhandel. Voor de aankoop van schriften, cursussen e.d. geeft de vakleerkrachten de nodige richtlijnen in de eerste schoolweek.

Huur- en koopsysteem
* Boekenlijsten 1stes
* Boekenlijsten 2des
* Boekenlijsten 3des
* Boekenlijsten 4des
* Boekenlijsten 5des
* Boekenlijsten 6des

Elk boek (handboek, werkboek, cursus, artikel) op de boekenlijst wordt ofwel als huurboek ofwel als koopboek aangeboden.
- Huren betekent: het boek blijft eigendom van de school. Voor de huurboeken geldt een vaste huurprijs voor 10 maanden huur: 29% van de nieuwwaarde.
- Kopen betekent: de boeken die als koopboek aangeboden worden, worden aangekocht tegen hun 100% aankoopwaarde en worden eigendom van de koper. Koopboeken zijn alle werk- en invulboeken of de handboeken die verschillende schooljaren kunnen gebruikt worden.

Op het einde van het schooljaar worden de huurboeken opnieuw ingediend. Enkel de huurboeken in correcte staat worden aanvaard. Voor huurboeken die niet aanvaard kunnen worden omwille van slechte staat, schade …, wordt een boete van 50% van de nieuwwaarde aangerekend.
Op de kaft van elk handboek is de identificatiesticker gekleefd. Hiermee is het huurboek aan de individuele leerling toegewezen.
De leerlingen dienen hun huurboeken in zoals in de brief van juni 2019 is aangegeven.

De boeken worden met de grootste zorg behandeld. Alle boeken worden op een passende manier gekaft zijn.

De leerlingen en de ouders van de huidige 2des tot 5des hebben een brief gekregen met de praktische info om de huurboeken in te dienen en de schoolboeken voor 2019-2020 te bestellen. Je vindt hier de brief voor 2des tot 5des.

De leerlingen en de ouders van de huidige 6des hebben eveneens een brief gekregen met de praktische info om de huurboeken in te dienen. Je vindt hier de brief voor de 6des.

De leerlingen en de ouders van de huidige 1stes hebben eveneens een brief gekregen met de praktische info om de huurboeken in te leveren en de schoolboeken voor 2019-2020 te bestellen. Je vindt hier de brief voor de 1stes.


De nieuwe leerlingen van het 1ste jaar ontvangen de boekenlijst 2019-2020 tegen eind juni/begin juli. Voor onze nieuwe eerstejaars gebeurt de bestelling en de uitdeling van de handboeken (huur) en de werkboeken op de eerste schooldag (in klasverband).