516px breed - 120px hoog 
Schoolrekening

Betalen via de schoolrekening komt de transparantie ten goede. In de regel gebeuren daarom ook geen contante betalingen op school.

Er worden op 5 momenten rekeningen opgemaakt: eind september, eind oktober, eind december, eind maart en eind juni. De rekeningen worden aan de leerlingen meegegeven en de betaling gebeurt via overschrijving uiterlijk 1 maand na de uitreikdatum. Wie uitleg wenst of een element betwist, neemt zo vlug mogelijk na ontvangst van de rekening contact op met de boekhouding.
Email: boekhouding.campuszuid@sint-michiel.be
Het spreekt voor zich dat de school de kosten voor de ouders zo veel mogelijk probeert te drukken.

In de bijlage bij het schoolreglement krijgt u aan het begin van het schooljaar een lijst met de financiële bijdragen die kunnen gevraagd worden in een schooljaar. Deze lijst wordt overlegd in de schoolraad. Meestal gaat het om vaste prijzen, andere prijzen zijn richtinggevend.
U vindt de bijdrageregeling 2018-2019 via deze koppeling
De belangrijkste kostenbijdragen zijn:

- maaltijden: maaltijdkaart (eenmalig € 2,50), warm middagmaal (€ 4,80), vieruurtje (€ 1,85)
- studie 1stes: jaarvergoeding (exclusief kluisje) van € 40 (2de broer/zus: -50%, 3de broer/zus: gratis)
- kluisje 2des-5des (incl. jaarvergoeding studie): jaarvergoeding € 59
- kopiewerk (cursussen e.d.) à € 0,043 recto/pagina
- uitgaven voor persoonlijk werk: informatica, technologie, WW, PO …
- uitgaven voor studiebezoeken, sportdag, excursies, toneelbezoek …