516px breed - 120px hoog 
Studietijd op school
Avondstudie

Studeren vergt tijd en regelmatige inzet. Je lessen herhalen, huiswerk maken, toetsen voorbereiden. Onze school stelt de avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag en de namiddagstudie op woensdag verplicht voor de leerlingen van 1stes tot 5des.
Samen met vrienden onder toezicht studeren in de avondstudie is motiverend: 'zien studeren, doet studeren'.

De vrijstelling van een avondstudie kan je krijgen omwille van sporttraining of academie. Speciale vrijstellingen worden aangevraagd bij directeur K. Pouseele.
Omwille van de bus- of treinregeling wordt toelating gegeven om de studie vroeger te verlaten. Deze afspraken worden in de eerste schoolweek via de schoolagenda met de opvoeder geregeld. Enkel met een voorafgaande verwittiging door de ouders (briefje of schoolagenda) kan men uitzonderlijk afwezig zijn.

Examenstudie

Gedurende de examenperiode krijgen de leerlingen van de 1stes, de 2des en de 3des de kans om de studietijd op school te verlengen. Elke examendag (uitgezonderd de laatste examendag) wordt in de namiddag examenstudie georganiseerd van 13.15u tot 15.30u voor 1stes tot 5des.

Aansluitend wordt op maandag, dinsdag en donderdag een extra studiebeurt voorzien telkens van 16.00u tot 17.30u (zonder onderbreking). Tussen 15.30u en 16.00u is er speeltijd. Leerlingen kunnen ook een vieruurtje nemen in de grote refter of een versnapering nuttigen in de boterhammenrefter.
Het aanbod van de extra studiebeurt is op vrijwillige basis maar de keuze geldt wel voor de verschillende examendagen en telkens voor de volledige studiebeurt.

Leeszaal en leerhuis Verriest

Het college beschikt over een ruime leeszaal met tijdschriften en naslagwerken in verband met geschiedenis, literatuur, economie, kunst en wetenschappen, enkele duizenden boeken in het totaal. De leerlingen van de 3de graad kunnen er tijdens de middagpauze terecht. In de leeszaal staan ook computers ter beschikking om informatie op te zoeken via cd, dvd en internet.

Tijdens de studietijd op dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de 2de & de 3de graad er - mits afspraak - ook terecht om er onder begeleiding opzoekwerk en oefenopdrachten uit te werken.