516px breed - 120px hoog 
Jouw schooldag in het college
8.10 uur | morgenstudie
Het college ligt op enkele minuten van het station en er zijn bushaltes vlakbij. Kom je met de fiets, dan beschik je over een vaste genummerde standplaats in de fietsenstalling.
Vanaf 7.50 uur kan je terecht in de studiezaal; je beschikt er over een eigen plek met bergruimte voor boeken en cursussen. Handboeken kan je huren, de werkboeken orden aangekocht. Om 8.10 uur ben je verplicht aanwezig en maak je je boekentas klaar voor vier lesuren van vijftig minuten.

8.20 uur | lessen
Je krijgt zeven lesuren per dag, telkens van een andere leerkracht. Op vrijdag zijn er acht lesuren. Een waaier van vakken komt aan bod: van godsdienst over Nederlands naar wiskunde of plastische opvoeding. Er zijn ook een paar nieuwe vakken bij: techniek of Latijn bijvoorbeeld. Schoollopen doe je uiteraard nooit alleen. Ongeveer honderdtachtig leerlingen volgen het eerste jaar in de Latijnse of de moderne afdeling. Je volgt de lessen in een klasgroep van gemiddeld 22 leerlingen.
Eén van je vakleerkrachten wordt je klassenleraar, die alles wat in je klas leeft, behartigt. Bij hem of haar kun je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Hij/zij zorgt voor een fijne klassfeer.

10.00—10.15 uur
Tussendoor is er een onderbreking om eens uit te waaien en de benen te strekken.

10.15 uur | lessen
In een vlot tempo vliegt de voormiddag voorbij. Vier lesuren actief meewerken en meedenken. Je wil toch met een computer werken, vreemde talen leren, je hersenen pijnigen op moeilijke vraagstukken, vertellen of knutselen, zelf proeven doen, poëzie lezen… Een uurtje musiceren, turnen of zwemmen staan ook op het lesprogramma.
Schoollopen is echter meer dan je volstouwen met leerstof. In het klassenuur ga je samen met je klasgenoten op zoek naar spirituele beleving: getuigenissen, gesprekken en vieringen. Je werkt ook aan een goede studiehouding in het project ‘leren leren' en je leert een studieplanning opmaken.

11.55 uur | middagpauze
We pauzeren anderhalf uur. Je mag uiteraard naar huis. Maar wil je het drukke verkeer mijden of woon je te ver af, dan blijf je op school.
Ons schoolrestaurant biedt een warm middagmaal uit eigen keuken aan. Breng je liever een lunchpakket van thuis mee, dan kom je terecht in een aparte ruimte: water en frisdrank zijn er beschikbaar. Tijdens de middagpauze is er volop tijd om je te ontspannen op de aparte speelplaats. In de sportzaal is er vaak een klascompetitie van minivoetbal of volleybal. In de lunchrefter kun je een strip lezen of je medeleerlingen verslaan in een gezelschapsspel. En het presidium organiseert geregeld een sporttornooi of een filmprogramma.
Je twee opvoeders zorgen voor het toezicht op de speelplaats, in de eetzaal en de studiezaal. Zij zijn je vaste begeleiders. Samen helpen ze om je kleine en grote vragen op te lossen en staan ze in voor de activiteiten van je jaargroep.

13.25 uur | lessen
In de namiddag krijg je drie (op vrijdag vier!) lestijden. Dat kan een uurtje Frans, aardrijkskunde of informatica zijn. We beschikken over prima uitgeruste vaklokalen: muziekklas, gymzaal, computerklas, labo voor bio, technieklokaal, multimediaklas... De leeszaal en het leerhuis Verriest met multimediacomputers en internettoegang kun je terecht voor klassikaal en persoonlijk opzoekings- en documentatiewerk.

15.55 uur
Zo, de lesdag zit er op! Een half uur uitblazen is nu wel echt nodig. Je kunt een vieruurtje nemen in het restaurant of een drankje met koek gebruiken in de lunchrefter.
Tijdens de onderbreking (en een deel van de avondstudie) worden ook verschillende activiteiten aangeboden: je kan in de leesbibliotheek terecht of lessen dactylo volgen, je krijgt een sessie ‘leren leren’ of individuele leerbegeleiding voor Nederlands, Frans of wiskunde. Bovendien is er elke week op woensdagnamiddag een extra uur sport en spel: je ervaart er de voldoening van het sporten met vrienden.

16.30 uur | avondstudie
Er is studie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op woensdagnamiddag. Samen met andere jongeren onder toezicht studeren is motiverend. Je leert met de regelmaat van een klok werken: je avondtaak moet af en morgen volgt er al een toets. Je kunt een vrijstelling van de studie krijgen voor academie, sport…

18.00 uur
Na een goed gevulde schooldag ga je naar huis: je dagtaak zit er ook zo goed als op...