516px breed - 120px hoog 
Verzekeringen

Je bent verzekerd voor lichamelijke letsels bij ongevallen op school en langs de weg naar school of naar huis (indien je de kortste of de veiligste weg neemt en onmiddellijk naar huis gaat). Ook tijdens uitstappen (zowel tijdens het schooljaar als op vrije dagen) blijft de schoolverzekering van kracht, op voorwaarde dat die uitstappen door de school georganiseerd worden en dat zij begeleid worden door een personeelslid van de school.

Deze verzekering omvat: de medische en farmaceutische onkosten (voor de verzekerde zelf), de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en de rechtsbijstand (o.a. de vrije keuze van een advocaat en de verdediging in geval van verkeersovertreding). De schoolverzekering dekt nooit stoffelijke schade of diefstal. De kosten worden in de eerste plaats vergoed door het ziekenfonds. De verzekering past bij wat het ziekenfonds niet dekt.

In het kader van de verzekeringspolis BA wordt het toezicht op school als volgt bepaald: elke schooldag vanaf 30 minuten vóór het begin van de lessen tot 15 minuten nà de laatste schoolactiviteit.

De verzekering vervalt echter van zodra je zonder toestemming van de directie het college tijdens de schooldag verlaat.
Alle ongevallen moeten zo vlug mogelijk (binnen de 24 uur) gemeld worden op het secretariaat bij mevr. R. Gunst. Je krijgt er ook de nodige aangifteformulieren.