516px breed - 120px hoog 
BEGELEIDING EN ZORG
Goed in je vel

Onze leerlingenbegeleiding start met 'goed lesgeven' en daarvoor doen wij allen in het college hard ons best. Je kan rekenen op een persoonlijke begeleiding en het rechtstreekse contact met leerkrachten, opvoeders en directie.
Zit het even niet mee of zit je met een schools of persoonlijk probleem? Heb je nood aan een luisterend oor en/of helpende hand? Loop dan eens langs bij je klassenleraar of je opvoeder. Een gesprek kan wonderen doen.

Je klassenleraar heeft een unieke functie onder de vakleerkrachten. Hij/zij behartigt alles wat in je klas leeft en zorgt voor een fijne klassfeer. Bij hem of haar kan je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie, ook in het wekelijkse klassenuur. Hij/zij zal je motiveren en steunen. Je klassenleraar vormt bovendien de brug met de directie, je andere vakleerkrachten, je opvoeders en je ouders.

Je opvoeder is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van hetzelfde leerjaar. Hij/zij zorgt voor het toezicht op de speelplaats, in de refter en de begeleide studie. Je opvoeder staat in voor de verschillende activiteiten en organiseert de sport en de jaarwerking. Bij hem/haar kan je ook terecht voor vragen in verband met studie- of persoonlijke problemen.

Overleg leerlingenbegeleiding

Om specifieke vragen op leer- en/of persoonlijk gebied (zoals pesten, spijbelen, rouwen, aanpassings- en motivatieproblemen) op te volgen is op het college het overleg leerlingenbegeleiding actief.
We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Het gaat over jou: we zoeken er samen met jou naar de beste oplossing voor je vragen. Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd met jou. Er worden geen beslissingen genomen over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren; dat bespreken we dan samen met jou.
We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

Deze overleggroep komt wekelijks samen om de signalen van leerlingen en leerkrachten te bespreken en een individuele concrete aanpak af te spreken. De opvoeders, de directie en een CLB-medewerker maken deel uit van de overleggroep.
Voor ouders is de overleggroep leerlingenbegeleiding te bereiken via directeur C.Obin. Probleemsituaties van leerlingen worden discreet behandeld.
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren (via de begeleidende klassenraad) informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De samenwerking met het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) verloopt vooral op 4 domeinen: het leren studeren, de schoolloopbaan (o.a. studiekeuze), de preventieve gezondheidszorg en de socio-emotionele ontwikkeling. Mevr. Els Houtteman, psycho-pedagogisch werker, verzorgt de contacten van het CLB met het Klein Seminarie.

Begeleiding onder welk vorm ook is geen wondermiddel: weinig problemen zijn eenvoudig op te lossen. Het engagement en de concrete aanpak van de verschillende begeleiders (klassenleraars, opvoeders, leden van de overleggroep en ouders) betreffende de concrete situaties van individuele leerlingen bevorderen zeker de kansen op slagen.