970px breed - 120px hoog 
CLIL-ONDERWIJS - Visie

Content and Language Integrated Learning (CLIL) krijgt in het Vlaamse onderwijs steeds meer naambekendheid. Clil is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een zaakvak in een andere taal dan het Nederlands. Het Klein Seminarie versterkt in het nieuwe schooljaar 2019-2020 het aanbod van CLIL in de eerste graad en het vierde jaar van het college.

Via CLIL slaan leerlingen twee vliegen in één klap: terwijl ze een niet-taalvak leren, verbeteren ze tegelijk hun taalvaardigheid in een vreemde taal (Frans, Engels of Duits). Leerlingen die in de eerste graad kiezen om het vak aardrijkskunde in het Frans of in het vierde jaar het vak geschiedenis in het Engels te volgen zullen de taal sterker beheersen maar ook gemotiveerder zijn om de leerstof van het zaakvak stevig onder de knie te krijgen. De vakleerkracht evalueert in de eerste plaats de kennis van de leerstof aardrijkskunde of geschiedenis en daarnaast krijgt uw zoon of dochter een feedbackrapport over het vorderen van de taaldoelen Frans of Engels.

CLIL-onderwijs sluit prima aan bij de manier waarop mensen taal van nature uit aanleren: in een authentieke omgeving met veel interactie. Dat zorgt voor een grote motivatie. CLIL biedt ook leerkansen om vaker en in verschillende situaties een vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf. Daarnaast is er ook veel aandacht voor leerstrategieën en voor taalconstructies. Die inzichten kunnen leerlingen inzetten bij het studeren van andere vakken.