728px breed - 120px hoog 
Doorheen de humaniora

XXX
In het ASO (het algemeen secundair onderwijs) krijg je een brede theoretische en abstract gerichte vorming die voorberedit op hoger onderwijs. Deze vorming omvat in alle studierichtingen een pakket talen en cultuur en een pakket wetenschappen en wiskunde. Economie is het kenmerk van enkele studierichtingen.

Het verschil in aantal lesuren per vak bepaalt vaak het onderscheid tussen de studierichtingen. Maar het aantal vakuren in een studierichting moet je ook relativeren: 1 uur meer of minder is niet zo bepalend voor de doorstroom naar het hoger onderwijs. Bovendien ligt de nadruk in het secundair onderwijs vooral op het geheel van de vorming en de opvoeding: de vakken zijn hiervoor het medium en geen doel op zich.

Via de verschillende leervakken verwerf je inzicht in de mens, in taal en wetenschap, in economie, natuur en cultuur. Door het contact met de inhoud, de vaardigheden en de methodiek van de verschillende kennisgebieden krijg je bovendien een degelijke voorbereiding om in het hoger onderwijs met succes verder te studeren. Deze algemene vorming laat je ook groeien in zelfstandigheid met een open kritische geest en een creatieve houding waarmee je jouw toekomst verder kan uitbouwen.

Het Klein Seminarie

Het Klein Seminarie is een zesjarige humanioraschool met een uitgebreid aanbod van ASO-studierichtingen. De zes jaar onderwijs zijn in 3 graden van twee jaar ingedeeld.

In de eerste graad zijn de meeste vakken voor de leerlingen gemeenschappelijk. Alleen de keuze voor Latijn is vanaf het eerste jaar noodzakelijk. In het tweede jaar biedt de keuze voor Grieks de doorstroming binnen de Griekse humaniora.

Pas vanaf de tweede graad moet de leerling kiezen voor de verschillende studierichtingen in de vier grote onderverdelingen: de Griekse, de Latijnse, de economische en de wetenschappelijke humaniora. Er zijn in sommige gevallen ook overgangen mogelijk tussen de studierichtingen. In elke studierichting komen talen, wetenschappen, wiskunde en cultuur voor. Sommige studierichtingen leggen wel een sterker accent op een of ander vak.

In de 3e graad ten slotte, heeft de leerling de keuze uit een waaier aan studierichtingen. Hier kan hij de richting volgen die het dichtst bij zijn interesses aanleunt.
Hieronder staat een overzicht van de richtingen die onze school aanbiedt:
Economie - Moderne Talen / Economie - Wiskunde /Grieks - Latijn /Latijn - Moderne Talen / Latijn - Wetenschappen / Latijn - Wiskunde (8u) / Latijn - Wiskunde (6u) / Moderne Talen - Wetenschappen / Wetenschappen - Wiskunde (8u) / Wetenschappen - Wiskunde (6u)

De verschillende doorstroomopties vind je hier.