516px breed - 120px hoog 
INDIVIDUELE LEERBEGELEDING

Vakstudie 1ste graad

Tijdens de avondstudie krijgen de leerlingen van de 1ste graad ook kansen tot individuele leerondersteuning voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. De leercoach helpt op afspraak (na ziekte, wegens onvoldoende basiskennis of een specifieke reden) leerlingen om (beperkte) lacunes in de leerstof aan te pakken. De vakgerichte leerbegeleiding is geen permanente vorm van bijles en gebeurt alleen op doorverwijzing van de klassenraad.
De ouders worden geïnformeerd over deze vakgerichte leerondersteuning via een sticker in de schoolagenda.
De opvolging van deze individuele leerondersteuning komt ter sprake op de begeleidende klassenraad.
Op woensdagmiddag kunnen de leerlingen op vrijwillige basis aansluiten bij de leerondersteuning voor Frans en wiskunde.

Vakstudie 2de graad

De vakstudie (tijdens de avondstudie) voor wetenschappen (chemie en fysica), Frans en wiskunde geeft aan gemotiveerde leerlingen van de 2de graad de kans om hun vak te studeren in aanwezigheid van en met de hulp van een vakleerkracht. Deze leercoach geeft concrete studietips, reikt oefenmateriaal aan en geeft eventueel een individueel instructiemoment. Per sessie per vak kunnen zich 8 leerlingen inschrijven na afspraak met hun vakleerkracht.

Studiecoach

Leerlingen van de 1stes, 2des en 3des die problemen ondervinden bij hun studieorganisatie kunnen terecht bij de studiecoach. Hij richt zijn aandacht vooral naar leerlingen met algemene studieproblemen: b.v. leerlingen die moeizaam notities kunnen nemen, geen orde kunnen houden, geen echte studiemethode kunnen vinden....
De sessies ‘leren studeren’ verlopen in kleine groep tijdens de avondstudie: vanaf november voor de 2des, vanaf het 2de trimester voor de 1stes.
De doorverwijzing naar deze sessies 'leren studeren' komt eerst ter sprake op de begeleidende klassenraad.

Remediëringsopdrachten

Indien een leerling op het einde van het eerste trimester/semester een tekort hebt voor een bepaald vak, dan kan de begeleidende klassenraad een remediëringsopdracht opleggen of een remediëringsplan voorstellen. Deze opdrachten hebben de bedoeling de vastgestelde lacunes weg te werken en de leerling opnieuw op het juiste spoor te zetten. De vakleerkracht zal het resultaat van de opdracht samen met de leerling evalueren, maar dit resultaat heeft geen invloed op de behaalde punten. De begeleidende klassenraad bepaalt autonoom het aantal en de aard van de remediëringsopdrachten.