516px breed - 120px hoog 
Leerbegeleiding

Op het College heb je als leerling recht op een passende begeleiding in het leren studeren. Zowel je vakleerkracht, je klassenleraar als je opvoeder bouwen aan een open en krachtige leeromgeving om samen met jou je leerbekwaamheid te verhogen.

Je klassenleraar

De centrale figuur in je studiebegeleiding is je klassenleraar: je kan er altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. In de verschillende leerjaren besteedt de klassenleraar tijdens het klassenuur expliciet aandacht aan Leren studeren: je krijgt uitleg en duiding van algemene studiehoudingen, je leert ook een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen.
Je klassenleraar ondersteunt je ook - indien nodig - in de doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

Je vakleerkracht

Als je problemen ondervindt met het begrijpen of instuderen van een bepaald deel van de leerstof, kun je op de eerste plaats terecht bij je eigen vakleerkracht. De vakgroepen stellen ook heel concrete studietips per vak op: de leerwijzers. In de week van het leren studeren (begin oktober) krijg je nog extra ondersteuning, o.a. over de manier waarop de verwerking van de leerstof wordt getoetst.
Je vakleerkracht ondersteunt je ook - indien nodig - in de doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

Je opvoeder

Je opvoeder is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van eenzelfde leerjaar (een sectie). Hij/zij zorgt voor het toezicht op de speelplaats en in de refter en bij de begeleide studie. Als vaste verantwoordelijke van je sectie helpt hij mee de kleine en grote vragen oplossen; hij staat ook in voor verschillende activiteiten en organiseert de sport van de sectie. Bij hem kun je ook terecht voor vragen in verband met studie- of persoonlijke problemen.

De begeleidende klassenraad

Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt de begeleidende klassenraad op geregelde tijdstippen samen. Tijdens deze vergadering verstrekken je klassenleraar, je vakleerkrachten en je opvoeder ruime informatie over je studiehouding. Zo nodig wordt er gezocht naar een passende individuele begeleiding en wordt een begeleidingsplan (inhaallessen, extra-taken...) afgesproken.
Van elke voorgestelde remediëring of studieadvies worden je ouders via de schoolagenda of het rapport op de hoogte gebracht. Het hoofddoel van de begeleidende klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.