516px breed - 120px hoog 
Leerportaal
Het College kiest voor een geïntegreerde en duurzame aanpak van leren leren. Leren studeren is een belangrijke opdracht in je middelbare school en echte wondermiddelen zijn er niet. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van jezelf als leerling. Op school heb je als leerling ook recht op een passende begeleiding. Zowel je vakleerkracht, je klassenleraar als je opvoeder bouwen mee aan een uitdagende leeromgeving om samen met jou je leerbekwaamheid te verhogen.

Spellingtest 1stes

Alle eerstejaars maken in september een (gestandaardiseerde) spellingtest Nederlands. Op basis van de resultaten krijgen zwakke spellers een passende remediëring met het opfrissen van de Nederlandse spellingregels. Indien nodig is er een doorverwijzing naar de vakstudie Nederlands en wordt een specifieke remediëring opgemaakt.

Het klassenuur
In het 1ste trimester wordt in het klassenuur expliciet aandacht besteed aan het project “Leren leren”: je krijgt uitleg over algemene studiehoudingen, je leert ook een dag– en weekplanning maken, hoe je de leerstof kunt schematiseren, samenvatten en inoefenen. Je klassenleraar zorgt, waar nodig, ook voor doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.

Avondstudie
Studeren vergt tijd en regelmatige inzet. Je lessen herhalen, huiswerk maken, toetsen voorbereiden. Onze school stelt de avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag en de namiddagstudie op woensdag verplicht voor de leerlingen van 1stes tot 5des.
Samen met vrienden onder toezicht studeren in de avondstudie is motiverend: ‘zien studeren, doet studeren’.
De vrijstelling van een avondstudie kan je krijgen omwille van sporttraining of academie… Speciale afspraken in verband met de avondstudie worden aangevraagd bij directeur K. Pouseele.

Digitale leeromgeving online

In het kader van begeleid zelfstandig leren gebruikt het Klein Seminarie zowel Office 365 als Smartschool als digitaal leer- en communicatieplatform.

De leerinhouden die aangeboden worden via Office 365 of Smartschool zijn in hoofdzaak leerondersteunend. Het leerplatform biedt geen nieuwe leerstof aan, maar wel verdieping en verbreding van de leerstof in direct verband met de lespraktijk. Illustraties en presentaties die in de klas zijn gebruikt, kunnen hierop worden geplaatst.

Office 365 en Smartschool bieden ook alle faciliteiten voor de digitale communicatie tussen leerkrachten en leerlingen onderling binnen de didactische context. Elke leerling krijgt een gebruikersnaam en een paswoord in de eerste schoolweek. Dit paswoord blijft geldig voor de volledige studieloopbaan op de school.