516px breed - 120px hoog 
Leren leren - info en tips

Nu het schooljaar volop op gang is gekomen, besteedt het Klein Seminarie extra aandacht aan de vaardigheden van het leren leren bij onze leerlingen. Onze school kiest voor een duurzame en geïntegreerde aanpak van leren studeren: binnen alle vakken en gedurende het gehele schooljaar.

De vaardigheden en attitudes die leiden tot zelfstandig leren (zoals plannen, zelfcontrole, kritische zin, analyseren en synthetiseren) vragen oefening in telkens nieuwe contexten, elk studiejaar opnieuw. Onze aanpak van ‘leren studeren’ passen we aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen aan.
Waar in de eerste graad de leerbegeleiding eerder gestuurd wordt en een sterk begeleidend karakter heeft, is in de tweede graad de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces van de leerling veel sterker.


Presentaties
Je vindt hierbij enkele presentaties die onze leerlingen in de weken van het leren leren hebben gekregen tijdens een klassenuur of studiemoment.

Eerste graad
Presentatie Leren leren 1stes
Presentatie Leren leren 2des
Brochure leren leren

Tweede graad
Presentatie Leren leren 3des .