516px breed - 120px hoog 
Oudercontacten

Er worden geregeld oudervergaderingen georganiseerd waarop je de leerkrachten kunt spreken over de studiehouding, de resultaten, het gedrag en de toekomstmogelijkheden van je zoon of dochter.


Eind september/begin oktober worden de ouders van het 1ste jaar uitgenodigd op een ontmoetingsavond: je maakt er kennis met de klassenleraar, de vakleerkrachten, de opvoeders en de directieleden.

Op het einde van het eerste trimester worden alle ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de klassenleraar: de leerprestaties en de leefhouding van je zoon of dochter komen ter sprake.

In december of begin februari kunnen de ouders en de leerlingen alle vakleerkrachten en opvoeders in een persoonlijk gesprek ontmoeten.De vakleerkracht geeft er o.a. feedback over het rapport van het eerste trimester/Semester.

In april is er voor de ouders van het 6de jaar een contactavond i.v.m. de studiekeuze. De klassenleraar en de directie zijn aanwezig.

In mei is er ook een informatieavond over de studierichtingen en de lessentabel in de 2de en de 3de graad, voor ouders en leerlingen.

Eveneens in de maand mei worden de ouders van het 1ste, het 2de en het 4de jaar uitgenodigd voor de bespreking van het advies bij de studiekeuze van hun zoon of dochter. De klassenleraar en de directie zijn aanwezig.

Op het einde van het 3de trimester kunnen de ouders opnieuw terecht bij de klassenleraar voor de bespreking van het jaarrapport, van het advies en de attestering.