728px breed - 70px hoog 
Studieaanbod
Het Klein Seminarie is een zesjarige humanioraschool met een uitgebreid studieaanbod van algemeen secundair onderwijs (aso). De school heeft 4 grote onderverdelingen: de Griekse, de Latijnse, de economische en de wetenschappelijke humaniora.
Nieuw vanaf 2021-2022 in het 3de jaar: Moderne talen.

Het College begeleidt je bij je studiekeuze. Volgens je belangstelling, je motivatie en je aanleg heb je verschillende studiemogelijkheden. In het derde trimester krijgen de leerlingen van de 2des en de 4des een presentatie van het studieaanbod in het College en de Scholengroep Sint-Michiel. Er wordt ook aandacht geschonken aan de essentiële elementen die een goede studiekeuze mee bepalen.
 

1ste GRAAD

1ste leerjaar


lessentabel 1stes
2019-2020

Opties
    • Latijn

    • Nederlands+ en Wiskunde Lab

    • Nederlands+, Frans+ en wiskunde+

Keuze-uren

    - Programmeren
    - Taalacademie Nederlands
    - Wetenschapsexploratie

 

2de leerjaar

lessentabel 2des
2020-2021

• Grieks - Latijn

• Latijn

• Moderne talen en wetenschappen (nieuwe benaming vanaf 2020-2021)

lessentabel 2des 2019-2020

2de GRAAD

3de en 4de leerjaar


lessentabel
3des en 4des

• Economie (4u of 5u wiskunde)
          (Economische wetenschappen - nieuwe benaming vanaf 2021-2022)

• Grieks - Latijn (4u of 5u wiskunde)

• Latijn (4u of 5u wiskunde)

• Moderne talen Nieuw vanaf 2021-2022!

• Wetenschappen
          (Natuurwetenschappen - nieuwe benaming vanaf 2021-2022)

3de GRAAD

5de en 6de leerjaar


lessentabel 5des
lessentabel 6des

Economie - moderne talen

Economie – wiskunde


Grieks - Latijn (4u wiskunde)

Latijn - Moderne talen

Latijn - wetenschappen

Latijn - wiskunde A (8u wiskunde, 3u wetenschappen)

Latijn – wiskunde B (6u wiskunde, 5u wetenschappen)


Moderne talen – wetenschappen


Wetenschappen - wiskunde A (8u wiskunde, 6u wetenschappen)

Wetenschappen – wiskunde B (6u wiskunde, 6u wetenschappen)