516px breed - 120px hoog 
Keuzebegeleiding

Leerlingen

Het College begeleidt je bij je studiekeuze. Volgens je belangstelling, je motivatie en je aanleg heb je verschillende studiemogelijkheden. In het derde trimester krijgen de leerlingen van de 2des en de 4des een presentatie van het studieaanbod van het College en de Scholengroep Sint-Michiel. Er wordt ook aandacht geschonken aan de essentiƫle elementen die een goede keuze mee bepalen.

Het Klein Seminarie helpt ook de leerlingen van de zesdes met hun studiekeuze voor het hoger onderwijs. In functie daarvan worden in het laatste jaar o.a. SID-in beurzen en enkele gesprekken met oud-leerlingen georganiseerd. Daarnaast is natuurlijk ook de klastitularis beschikbaar. Hij zal in naam van de klassenraad een advies uitspreken en de leerling doorheen het jaar met raad en daad bijstaan.

Ouders

Voor de ouders van de leerlingen van het 2de en het 4de jaar wordt een infoavond over de studiemogelijkheden en de studieloopbaan georganiseerd, in de loop van april/mei.

In de begeleidende klassenraad wordt ook nagedacht in welke studierichting een leerling zich het best zal ontplooien. Met de nadruk op de individuele mogelijkheden van de leerling wordt een schriftelijk advies naar een zo ruim mogelijke studietoekomst gegeven. In het begin van juni worden de ouders van de leerlingen van de 2des en 4des uitgenodigd voor de bespreking van dit advies.