516px breed - 120px hoog 
Studierichtingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende studierichtingen die je in het Klein Seminarie kan kiezen.

Uitgebreidere informatie over de profielen van deze richtingen vind je hier (2de graad) en hier (3de graad).

1ste graad

In de eerste graad zijn de meeste vakken voor de leerlingen gemeenschappelijk. Alleen de keuze voor Latijn is vanaf het eerste jaar noodzakelijk. In het tweede jaar biedt de keuze voor Grieks de doorstroming binnen de Griekse humaniora.

2de graad

Volgens je belangstelling, je motivatie en je aanleg heb je verschillende mogelijkheden.

Klassieke humaniora

Grieks – Latijn (wiskunde 4u)
Grieks (*) (wiskunde 5u of 4u+1u)(*) Deze studierichting geeft doorstroming naar Grieks-Wiskunde in de 3de graad, dat aangeboden wordt bij voldoende aantal leerlingen en mits goedkeuring van de overheid.
Latijn (wiskunde 5u of 4u+1u)

Moderne humaniora

Economie (wiskunde 5u of 4u+1u)
Wetenschappen (+5u wiskunde)

3de graad

De studierichtingen binnen de derde graad bieden de leerlingen een algemene vorming en bereiden hen voor op het hoger onderwijs. De naamgeving van de studierichting omvat twee componenten die in de betreffende richting sterk beklemtoond worden.

Griekse humaniora
Grieks - Latijn
Grieks - Wiskunde A (8u wiskunde, 3u wetenschappen) (*)
Grieks - Wiskunde B (6u wiskunde, 5u wetenschappen) (*)
(*) De studierichting Grieks-wiskunde wordt alleen aangeboden bij voldoende aantal leerlingen en mits goedkeuring van de overheid.

Latijnse humaniora
Latijn - Moderne Talen
Latijn – Wetenschappen (4u wiskunde, 6u wetenschappen)
Latijn - Wiskunde A (8u wiskunde, 3u wetenschappen)
Latijn - Wiskunde B (6u wiskunde, 5u wetenschappen)

Economische humaniora
Economie - Moderne Talen
Economie - Wiskunde (6u wiskunde)

Wetenschappelijke humaniora
Moderne Talen – Wetenschappen (4u wiskunde, 6u wetenschappen)
Wetenschappen - Wiskunde A (8u wiskunde, 6u wetenschappen)
Wetenschappen - Wiskunde B (6u wiskunde, 6u wetenschappen)