Visie en inspiratie (header)
Visie (subheader)

Het Klein Seminarie heeft in Roeselare een lange traditie van kwalitatief en dynamisch onderwijs. Vanuit onze ervaringen en inzichten, vanuit onze inspiratie en ons geloof zien we jongeren graag opgroeien tot bekwame, vrije en solidaire mensen.

Onze humaniora (vet) wil aan de jonge mensen stapstenen aanreiken in de vloed van kennis en informatie, wil fascinatie overbrengen voor de natuur en de materie, wil hart en zin geven aan arbeid en relaties tussen mensen.

In het spoor van de christelijke traditie en met een hoopvolle blik op mens en wereld werkt het college het onderwijs uit onder het motto “ruimte voor hart & geest (cursief)”.

"Ruimte voor geest (Vet - cursief)": met de gedreven lerarengroep kiest het college voor een brede vorming in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. Jongeren nieuwsgierig maken en blijvend motiveren, jullie leerbekwaam maken is dan ook ons engagement. Daarop is onze dagelijkse begeleiding gericht (onderlijnd).

Ruimte voor hart: in het college werken we samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en solidariteit, respect en inzet. Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt en daar zorgen we voor met de leerlingenbegeleiding. Op een eigentijdse manier roepen we de leerlingen op tot een levensstijl van waarden die jongeren toekomst geven.