516px breed - 120px hoog 
Het schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert en bestuurt het onderwijs in onze school. Het bestuur is namens de katholieke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidskeuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Ons schoolbestuur - de VZW Scholengroep Sint-Michiel - behartigt dit beleid voor alle katholieke scholen van Roeselare en Ardooie.