516px breed - 120px hoog 
De leerlingenraad en het presidium

Leerlingen uit de 3de graad dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenwerking. Enkele leerkrachten en opvoeders ondersteunen deze leerlingenwerking. Zij ontmoeten elkaar in het presidium dat vanuit verschillende werkgroepen (sport, cultuur, sociaal...) tal van activiteiten opzet: sportcompetitie en film over de middag, allerhande acties e.d.
Er is ook een minipresidium voor leerlingen van de eerste graad: zij kunnen bepaalde activiteiten mee helpen organiseren.

In alle jaren en in alle klassen, bij het begin van elk schooljaar, krijgen de leerlingen de kans hun klasvertegenwoordiger te kiezen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt samen per graad onder begeleiding van leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen die de leerlingen aanbelangen i.v.m. de gang van zaken op school. De vragen vanuit de leerlingenraad worden besproken met de directie en in de mate van het mogelijke opgevolgd.

In de leerlingenraad en het presidium kunnen leerlingen zich van de 4des, de 5des en de 6des engageren: ze leren er overleg plegen en samenwerken.
Bezoek de facebookpagina van het presidium van het Klein Seminarie!