516px breed - 120px hoog 
De ouderraad

De ouderraad van het college wil de brug slaan tussen de ouders en de school. De raad is samengesteld uit geïnteresseerde ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen en samen met anderen bezorgd zijn om de ontwikkeling van de school ten voordele van alle leerlingen. Geregeld worden kandidaten gevraagd om zich in de ouderraad te engageren.
Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad, nemen contact op met voorzitter Francis Loonis, via dit e-postadres francis.loonis@kbc.be.

Voor de leden van de ouderraad zijn er vier vergaderingen per jaar waar ook enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking worden zowel pedagogische als praktische zaken besproken. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie aan, organiseert ontmoetingsactiviteiten (b.v. het eetfestijn De Kleine Stooveringhe,...) en biedt ook ondersteuning (b.v. hulp bij oudercontactavonden, Dwars over de Mandel, infodag voor 12-jarigen,...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vaardigt zij de geleding ouders van de schoolraad af.

Wil je meer weten over onze werking, neem contact met één van de leden van de ouderraad. Wij rekenen u graag tot onze medewerkers.

Dagelijks bestuur
Mevrouw Joke Buyze, moeder van Frauke Verhanneman (2MWa), 't Hoog Stuk 35, 8800 Roeselare - M 0477/461 116 - jokebuyze@hotmail.com
De heer Koen Deraeve, vader van Lotte (3LATa) en Brecht Deraeve (5EMTb), Groenestraat 500, 8800 Roeselare - M 0474/411174 - ilse.dierckens@telenet.be
De heer Francis Loonis, voorzitter, vader van Florence (3LATb) en Astrid Loonis (5WWIa2), Meensesteenweg 105, 8800 Roeselare - tel.: 051.226 098 - francis.loonis@kbc.be
Mevrouw Eva Soens, moeder van Jasper Denorme (3LATd), VEldstraat 26, 8840 Oostnieuwkerke - M 0476/486 516 - evasoens@hotmail.com
Mevrouw Ann Vantornout, moeder van Jona Van Eeckhoutte (5WWIa1), Korenbloemstraat 2, 8800 Roeselare - tel.: 051.241 820 - anneke.vantornout@telenet.be
De heer Geert Vandecappelle, vader van Mathilde Vandecapelle(6MWE), Kleine Stadenstraat 124, 8830 Roeselare - tel.: 0475/242 278 - geertvdc@worldonline.be

Het oudercomité heeft een eigen e-postadres waar u suggesties en opmerkingen kunt doorgeven: ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be.