516px breed - 120px hoog 
Kies voor jouw toekomst op het College.

Al meer dan 200 jaar staat het Klein Seminarie voor een degelijk studiepeil in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. In een open, groen domein met vele prima uitgeruste klas- en vaklokalen, labo’s en sportinfrastructuur dagen we je uit om te groeien in kennis, vaardigheden en inzicht. Natuurlijk verwachten we van jou ook interesse en initiatief. Zo heb je uitstekende slaagkansen in het hoger onderwijs.

De eerstejaars krijgen onze speciale aandacht: je eigen stek met een aparte speelplaats, studiezaal en klaslokalen, je eigen lunchrefter met stripbib, spelotheek en leesbibliotheek. Op woensdagnamiddag sport en speel je met je vrienden van je jaargroep.

Samen met je vrienden leren en studeren op het College is motiverend: wij bieden verplichte studietijd op school aan, met een aanbod van individuele leerbegeleiding (Nederlands, Frans, wiskunde en ‘leren leren’). Je klassenleraar, vakleerkrachten en opvoeders worden je persoonlijke gidsen. Het is belangrijk dat je je goed in je vel voelt en daar zorgen we voor met de leerlingenbegeleiding: in het College werken we samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en solidariteit, respect en inzet.

Het Klein Seminarie verruimt je blik op mens en wereld door vele lesmomenten, het klassenuur en sportieve, creatieve en solidaire projecten. Film, toneel, muziek (o.a. kunstkriebels, Foodstock), pittige sport (over de middag, SVS en Kardinaalsbeker), excursies, Europese uitwisseling, minionderneming, studiereizen (Amsterdam, Parijs, Londen of Keulen), bedrijfsbezoeken, een actieve leerlingenraad, onze loopwedstrijd ‘Dwars over de Mandel’, de driedaagse Kasseltocht...