516px breed - 120px hoog 
Schoolteam

Voor de vorming en opvoeding van onze leerlingen zijn in de eerste plaats de leerkrachten en de opvoeders verantwoordelijk. Maar ook vele anderen werken mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren en te begeleiden. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet zult leren kennen, zorgen achter de schermen mee voor een goede schoolorganisatie.

De directie

De dagelijkse leiding van de school berust bij het directieteam, mevrouw Carla Obin (directeur), de heer Dries Bekaert (adjunct-directeur) en de heer Kristiaan Pouseele (directeur eindverantwoordelijke). De directie vertegenwoordigt het schoolbestuur in alle schoolzaken.
De directie wordt voor het dagelijkse beleid geadviseerd door de directieraad die is samengesteld uit verkozen leden van het personeel.

Het personeel
De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen enkelen onder hen nog andere taken, zoals b.v. klassenleraar, pastoraal verantwoordelijke, vakcoördinator, graadcoördinator, leercoach, studiebegeleider, jaarverantwoordelijke...
De opvoeders verzorgen buiten de lesuren het toezicht en de begeleiding van de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen ook bij hen terecht voor de begeleiding bij studie- en andere problemen. De opvoeders zijn samen met de klassenleraars een belangrijke schakel in de leerlingenbegeleiding.
De econoom, de stafmedewerkers in de administratie en de boekhouding hebben o.a. als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie en het materiële beheer van de school.
Ook de conciërge en het personeel dat instaat voor het onderhoud en de netheid van de gebouwen, voor de keuken en het restaurant leveren een essentiële bijdrage voor het goed functioneren van onze school.