WAT BIJ AFWEZIGHEID?

 

Afwezig

Als je ziek bent, verwittigt je ouder of voogd het onthaal van de school. Het secretariaat is open vanaf 7.45 uur en is telefonisch te bereiken op 051/26 47 26.
Na je afwezigheid breng je het ziektebriefje (blauw briefje of doktersattest) of een andere verantwoording zo snel mogelijk binnen op het leerlingen-
secretariaat.

Wie de school tijdens de lestijd wenst te verlaten, moet hiervoor op voorhand de toestemming vragen aan de directie. Dit kan elke middag tussen 12.45 en 13.15 u.

Te laat

Wie te laat op school komt, meldt zich eerst met zijn schoolagenda op het leerlingensecretariaat. De opvoeder registreert je aanwezigheid en schrijft het aankomstuur & de reden waarom je te laat bent in je agenda. Daarna ga je naar je klaslokaal en toon je de schoolagenda aan je vakleerkracht.