Klaar voor het hoger onderwijs

 

 

Onze leerlingen zijn uitstekend voorbereid op het hoger onderwijs.
De slaagcijfers van de voorbije zes jaar liggen hoog. In het Klein Seminarie behaalden 52.20% van de leerlingen die rechtstreeks doorstroomden vanuit het ASO een bachelordiploma binnen de 3 jaar, waarvan 43.19% een academische bachelor en 9.01% een professionele bachelor. Na 4 jaar steeg het aandeel leerlingen met een bachelordiploma tot 74.72% en na 5 jaar tot 84.29%.
In onderstaande grafiek wordt het gemiddeld studierendement weergegeven: zowel voor academische bachelor als professionele bachelor. De cijfers van het Klein Seminarie worden geplaatst tegenover het Vlaamse gemiddelde.

Doorstroom naar HO (voorlopige gegevens) 2013-2018 (2)

 

 

 

1ste graad

1ste leerjaar A

Latijn
Moderne

2de leerjaar

Grieks – Latijn
Latijn
Moderne wetenschappen

2de graad

3de – 4de leerjaar

Economie
Grieks – Latijn
Latijn
Moderne wetenschappen

3de graad

5de – 6de leerjaar

Economie – moderne talen
Economie – wiskunde

 

Grieks – Latijn
Latijn - moderne talen
Latijn – wetenschappen
Latijn – wiskunde A

(8u wiskunde, 3u wetenschappen)
Latijn – wiskunde B
(6u wiskunde, 5u wetenschappen)

Moderne talen – wetenschappen

Wetenschappen – wiskunde A
(8u wiskunde, 6u wetenschappen)
Wetenschappen – wiskunde B
(6u wiskunde, 6u wetenschappen)