Lessentabel vijfde jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING LESSENTABEL 

De studierichtingen van de derde graad zijn gebouwd rond twee polen (uitz.: Moderne Talen). In alle richtingen wordt een brede basisvorming nagestreefd, met een versterking van de typerende onderdelen van de studierichting. De lessentabellen bevatten 33 uur.

De school zet schoolbreed in op een aanbod esthetica en Duits in alle studierichtingen. Voor Latijn-wiskunde en Grieks-wiskunde is er een aanbod Duits facultatief.

Versterking van economie

In de studierichtingen EMT en EWI wordt economie versterkt met telkens 1 uur. Zo krijg je een stevige basis voor voortgezette studies in het economisch hoger onderwijs.

Versterking van moderne talen: Frans, Duits, Engels en Spaans

In de studierichtingen met een component moderne talen, worden alle moderne talen versterkt. In de studierichting Moderne Talen wordt Spaans aangeboden.

Versterking van wetenschappen

  • In de studierichtingen met wetenschappen in de naam (LWE en MWE) worden in de cluster wetenschappen 12 graaduren wetenschappen (6+6) georganiseerd: biologie  (2+2), chemie (2+2) en fysica (2+2).
  • In de studierichting WWI6 en WWI8 wordt in het 6de jaar fysica uitgebreid met 1 uur waardoor labowerk en leerlingenproeven binnen de lestijd kunnen uitgewerkt worden.
  • In WWI6 is er ruimte voor seminarie chemie en aardrijkskunde: daar kan verdieping, uitbreiding, maatschappelijke vraagstukken en onderzoek aan bod komen.
  • In de studierichtingen LWI6 en GWI6 wordt het pakket wetenschappen met het oog op doorstroming in het hoger onderwijs sterk uitgebreid tot 10 graaduren wetenschappen: biologie (1+1), chemie (2+2) en fysica (2+2). Leerlingen die verder in hun curriculum Grieks of Latijn volgen, hebben zo dankzij het stevig pakket wiskunde en wetenschappen zeer ruime doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs.

Versterking van wiskunde

  • De richting wetenschappen-wiskunde wordt ook met 8 uur wiskunde aangeboden. Deze 8 uur worden volledig apart ingericht.
  • Alle wiskundige richtingen zetten ook in op informaticawetenschappen.

Verbreding filosofie

De studierichtingen die breed inzetten op talen (Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen en Moderne Talen) hebben in het vijfde en zesde jaar een lesuur filosofie.