Lessentabel zesde jaar

TOELICHTING LESSENTABEL

De lessentabel voor de 3de graad is uitgewerkt in 33 lestijden: je kunt geen individuele keuze voor bepaalde vakken maken. Door extra uren aan de vakken toe te kennen kunnen leerkrachten binnen de lestijd concreet werk maken van onderwijsvernieuwing (o.a. onderzoekscompetentie) en projectwerk met ‘persoonlijk werk’ en ‘begeleid leren’. Dankzij de begeleiding van je leerkracht ontwikkel je verder je eigen leerattitude.

Versterking van de muzisch-artistieke vorming

Esthetica behoort in het 5de en het 6de jaar tot het aanbod.

Versterking van talen: Frans, Duits, Engels

In alle studierichtingen wordt min. 1 uur Duits aangeboden. De continuïteit voor Duits geldt dus voor alle leerlingen: zij hebben allemaal minstens 1 uur Duits gekregen in het 4de jaar.

In LMT, EMT, MWE schrijft het leerplan minimum 4 graaduren Duits (2+2) voor. Onze school kiest in het 5de èn het 6de jaar samen voor 6 graaduren Duits (3+3).

Versterking van economie

In de richtingen EMT en EWI wordt economie versterkt met telkens 1 uur. Zo krijg je een stevige basis voor voortgezette studies in het economisch hoger onderwijs.

Versterking van wetenschappen

In de richtingen met wetenschappen in de naam wordt in de cluster wetenschappen 12 graaduren wetenschappen (6+6) georganiseerd: biologie (2+2), chemie (2+2) en fysica (2+2). Het vak aardrijkskunde krijgt in de 5des ook 2 uur.

In de studierichting WWI6 en WWI8 wordt in het 6de jaar fysica uitgebreid met 1 uur waardoor labowerk en leerlingenproeven binnen de lestijd kunnen uitgewerkt
worden.

In EMT komt het vak natuurwetenschappen (2+2) voor dat biologie, chemie en fysica in één vak integreert.

In LWI6 wordt het pakket wetenschappen met het oog op doorstroming sterk uitgebreid tot 10 graaduren wetenschappen: biologie (1+1), chemie (2+2) en fysica (2+2). Leerlingen die Latijn verder in hun curriculum volgen, hebben zo dankzij het stevig pakket wiskunde en wetenschappen zeer ruime doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs.

Ook in GLA en LMT wordt het aantal uren wetenschappen versterkt tot 6 graaduren: biologie (1+1), chemie (1+1), fysica (1+1). Leerlingen met sterke interesse
voor de wiskundige en wetenschappelijke component, krijgen zo nog ruime doorstromingskansen in het hoger onderwijs.

Versterking van de algemene vorming

Filosofie wordt als interdisciplinair vak aangeboden in enkele studierichtingen: het vak wordt studierichting-specifiek en open-communicatief uitgewerkt. Filosofie wil sterk vakoverschrijdend meewerken aan reflectie en kritische zin bij leerlingen.

In LMT, EMT, EWI en WWI6 wordt filosofie aangeboden met 2 graaduren (1+1).

In LWE en MWE wordt filosofie aangeboden met 1 uur in het 6de jaar.

Versterking van wiskunde

De LWI en WWI (officiële benaming) wordt ook met 8 uur wiskunde aangeboden.

Dit betekent o.a. dat een leerling de taal Latijn met het extra pakket wiskunde (8+8) èn het basispakket wetenschappen (3+3) in de LWI8 kan volgen. Een leerling kan ook Latijn combineren met een pakket wiskunde (6u of 4u) en het uitgebreid pakket wetenschappen (5+5) in LWI6.

Een leerling kan ook het pakket wiskunde (8+8) combineren met het uitgebreide pakket wetenschappen (6+6) in WWI8 zonder een klassieke taal.

In WWI6 wordt het vak wetenschappelijk tekenen aangeboden (1+1) als versterking van het ruimtelijk inzicht.