Beleid en participatie

Leerlingen uit de 3de graad dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenwerking. Enkele leerkrachten en opvoeders ondersteunen hen. Zij ontmoeten elkaar elke dinsdag in het presidium dat tal van activiteiten opzet: sportcompetitie, dag van de jeugdbeweging, film over de middag en allerhande acties.

Er is ook een minipresidium voor leerlingen van de eerste graad: zij kunnen bepaalde activiteiten mee helpen organiseren.

Bij het begin van elk schooljaar verkiezen de leerlingen hun klasvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt samen per graad onder begeleiding van leerlingen van de 3de graad. De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen i.v.m. de werking op school. De vragen vanuit de leerlingenraad worden besproken met de directie en worden mee opgevolgd in de schoolraad.

In de leerlingenraad en het presidium kunnen leerlingen zich van 3des, 4des, 5des en 6des engageren: ze leren er overleg plegen en samenwerken.

Volg de facebookpagina van het presidium van het Klein Seminarie!

In het schooljaar 2020-2021 verdiept ons presidium zich verder in de werking van de Conflixers. Op die manier willen ze een luisterend oor zijn voor elk van onze leerlingen!

De ouderraad

De ouderraad van het college slaat de brug tussen de ouders en de school. Geïnteresseerde ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen zijn bezorgd om de ontwikkeling van de school ten voordele van alle leerlingen. Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad, nemen contact op met voorzitter Koen Deraeve (koen.deraeve@telenet.be).

Voor de leden van de ouderraad zijn er vier vergaderingen per jaar waar ook enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking komen pedagogische en praktische zaken aan bod. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie aan, organiseert ontmoetingsactiviteiten (bv. 't Gezellig ontbijt,...) en biedt ook ondersteuning (bv. hulp bij oudercontactavonden, Dwars over de Mandel, Openschooldag...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vaardigt zij de geleding ouders van de schoolraad af.
Wil je meer weten over onze werking, neem contact met één van de leden van de ouderraad. Wij rekenen u graag tot onze medewerkers.

Dagelijks bestuur:

 • Koen Deraeve, voorzitter, vader van Lotte (6WWIA),  koen.deraeve@telenet.be
 • Peter Verstraete, ondervoorzitter, vader van Alexander (4LATA)
 • Dirk Laverge, vader van Marie (6LWIb)
 • Machteld Deceuninck, moeder van Leonie Van Den Berghe (5EWI)

Suggesties en opmerkingen kan je doorgeven: ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be.

De ouderraad van het college slaat de brug tussen de ouders en de school. De raad is samengesteld uit geïnteresseerde ouders die de grote groep ouders vertegenwoordigen en is bezorgd om de ontwikkeling van de school ten voordele van alle leerlingen. Geregeld worden kandidaten gevraagd om zich in de ouderraad te engageren.

Ouders die zich kandidaat willen stellen voor de ouderraad, nemen contact op met voorzitter Koen Deraeve (koen.deraeve@telenet.be).

Voor de leden van de ouderraad zijn er vier vergaderingen per jaar waar ook enkele leerkrachten en de directie aanwezig zijn. In open dialoog en met het oog op samenwerking komen pedagogische en praktische zaken aan bod. Via de besprekingen krijgen de leden van de ouderraad een goed zicht op de werking en de beleidskeuzes van onze school.

De ouderraad verhoogt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Ze biedt informatie aan, organiseert ontmoetingsactiviteiten (bv. 't Gezellig ontbijt,...) en biedt ook ondersteuning (bv. hulp bij oudercontactavonden, Dwars over de Mandel, Openschooldag...). Daarnaast verricht de ouderraad beleidsvoorbereidend werk en vaardigt zij de geleding ouders van de schoolraad af.
Wil je meer weten over onze werking, neem contact met één van de leden van de ouderraad. Wij rekenen u graag tot onze medewerkers.

Dagelijks bestuur:

 • Koen Deraeve, voorzitter, vader van Lotte (5WWIa2),  koen.deraeve@telenet.be
 • Peter Verstraete, ondervoorzitter, vader van Alexander (3LATa) en Charlotte (6LWIb),  verstraete-rommel@skynet.be
 • Kristel Van Hyfte, moeder van Sofie Demol (2LAb), kristelvanhyfte@hotmail.com
 • Dirk Laverge, vader van Marie (5LWIb2),  dirk.laverge@gmail.com
 • Eva Soens, moeder van Jasper Denorme (5WWIa2),  evasoens@hotmail.com
 • Machteld Deceuninck, moeder van Leonie Van Den Berghe (4LATb),  yoga.matilly@gmail.com

Suggesties en opmerkingen kan je doorgeven: ouderraad.kleinseminarie@sint-michiel.be.

De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsbeleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elke geleding met zijn eigen inbreng komt samen op voor het pedagogisch project waar het Klein Seminarie voor staat.

De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur inzake het profiel van de directeur, het studieaanbod, de samenwerkingsverbanden, het nascholingsbeleid….
Daarnaast heeft de schoolraad overlegbevoegdheid over het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het schoolwerkplan, de jaarplanning extra-muros, de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket… .
Alle geledingen worden via hun vertegenwoordigers geïnformeerd. Iedereen die vragen of bemerkingen heeft, wendt zich tot de voorzitter van de schoolraad,
Eddy Brouckaert , eddy.brouckaert@proximus.be.

Samenstelling:

 1. Voorzitter: Eddy Brouckaert
 2. Geleding personeel: Johan Strobbe, Erwin Vanbelle, Lieven Vankeirsbilck
 3. Geleding ouders: Koen Deraeve, Peter Verstraete, Dirk Laverge
 4. Geleding leerlingen: Rens Degraeve, Rania Fahi, Esther Quaegebeur
 5. Geleding lokale gemeenschap: Eddy Brouckaert, Lieve Lombaert, Brecht Speybrouck

Het schoolbestuur

logo

Het schoolbestuur organiseert en bestuurt het onderwijs in onze school. Het bestuur is namens de katholieke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidskeuzes en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Ons schoolbestuur - de VZW Scholengroep Sint-Michiel - behartigt dit beleid voor alle katholieke scholen van Roeselare en Ardooie.