De laptop op school

Presentatie >

 

De informatie en communicatietechnologie is niet alleen een leerdoel op zich maar vormt een meerwaarde bij het leren zowel voor de leerling als voor de leerkracht. De laptop is een essentieel leermiddel en het Klein Seminarie.
Met de steun van “Digisprong”, het ICT-programma van de Vlaamse overheid, investeren de scholen van de Scholengroep Sint-Michiel in de digitalisering van het onderwijs. Vanaf schooljaar 2021-2022 voorzien de scholen zelf stapsgewijs in een eigen schooldevice voor alle leerlingen.

Je hanteert de laptop als leermiddel tijdens de lessen en mits afspraken door de opvoeders ook in de studietijd. Je brengt de opgeladen laptop elke dag mee naar school of bewaart die in je persoonlijke locker. Wie de laptop op school laat, kan die opladen in een laptopkast. Als leerling gebruik je niet enkel op school maar ook thuis en tijdens vakanties het toestel.

Wat je moet weten over het gebruik en de specificaties (schooljaar 2024-2025) van de laptop op school. Met vragen over de laptop of het gebruik ervan kan je terecht bij directeur C. Obin.

Laptops in de klas en in de studie. 

ICT-competenties ontwikkelen is één van de doelstellingen van basisgeletterdheid in het leerplan. We willen jullie vaardig leren omgaan met informatietechnologie, vertrouwd maken met de nieuwe media (voordelen inzien en gevaren onderkennen) en leren kritisch omgaan met de vloed van informatie en communicatie.

Met een eigen laptop kan je je digitale vaardigheden trainen en verder ontwikkelen in de les, in de studietijd en thuis.
- We leren je om kritisch omgaan met online informatie.
- We versterken je digitale geletterdheid.
- We stimuleren jouw ‘computationeel’ of probleemoplossend denken.
- We maken je ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je jouw privacy?
- Je kan van thuis uit met medeleerlingen (leren) samenwerken aan opdrachten en gerichte remediërings- en verdiepingsoefeningen maken.
Maar ICT is vooral een leermiddel. Voor verschillende vakken zetten we ICT in ter ondersteuning van jullie leer- en studiewerk. De leerkracht biedt je extra oefeningen aan als leerbegeleiding en je herhaalt delen van de leerstof online. Het gedifferentieerde aanbod van educatieve uitgeverijen kan op een doelmatige manier ingezet worden.