Lessentabel tweede jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede jaar biedt je de tijd en de ruimte om je talenten en interesse verder te verkennen. Naast de algemene vorming (26 uren) kies je nu voor een basisoptie aangevuld met een keuzevak van 2 uren. Dit keuzevak helpt je bij de oriëntering naar de tweede graad.

BASISOPTIES:

GRIEKS-LATIJN (7u)
Deze basisoptie oriënteert naar de studierichting ‘Grieks-Latijn’ of ‘Latijn’ in de 2de graad en laat de oriëntering naar de domeinoverschrijdende studierichtingen (aso) toe: ‘Moderne talen’, ‘Natuurwetenschappen’ en ‘Economische wetenschappen’.

LATIJN (5u)
Deze basisoptie bereidt je voor op de studierichting ‘Latijn’ in de tweede graad en laat de oriëntering naar de domeinoverschrijdende studierichtingen (aso) toe: ‘Moderne talen’, ‘Natuurwetenschappen’ en ‘Economische wetenschappen’.

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN (5u)
Je volgt twee uren moderne talen en twee uren wetenschappen. Wie kiest voor deze basisoptie maakt voor één uur wiskunde de keuze tussen verdiepende (wiskunde-lab) of remediërende (wiskunde +) wiskunde.
Deze basisoptie oriënteert naar de domeinoverschrijdende studierichtingen (aso) ‘Moderne talen’ en ‘Natuurwetenschappen’ in de tweede graad en geeft ook een sterke basis voor de domeinoverschrijdende studierichting (aso) ‘Economische wetenschappen’.

KEUZEVAK:

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (2u voor het volledige schooljaar)
Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid, je onderzoekt de economisch-maatschappelijke actualiteit vanuit het perspectief van de consument en je ontwikkelt je ondernemingszin en ondernemerschap.

WETENSCHAPPEN & TECHNOLOGIE (2u voor het volledige schooljaar)
De focus ligt op onderzoekend leren en het verkennen van de verschillende wetenschapsdomeinen waarin de STEM-methodiek een belangrijke rol speelt. Je ontwikkelt inzicht in wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en ontwerp-methoden en hun wisselwerking.

CLIL voor aardrijkskunde in het Frans.

ICT   Het ICT-leerplan wordt in verschillende vakken geïntegreerd.

STEM-projecten  Alle leerlingen in de eerste graad maken kennis met de interdisciplinaire aanpak van STEM in de vakken techniek en wetenschappelijk werk.

 

Lessentabel eerste jaar >

Lessentabel derde jaar >