IEDEREEN TELT MEE: EVALUATIE & FEEDBACK

Leerlingen deskundig begeleiden en evalueren biedt optimale slaagkansen in het hoger onderwijs.  Natuurlijk verwachten we van leerlingen werklust, interesse en ambitie. We dagen hen uit om te groeien in kennis, vaardigheden en attitude. Jongeren leerbekwaam maken en blijvend motiveren is ons engagement. Evaluatie van leerinhouden, vaardigheden en attitudes zijn gericht op een brede en diepgaande verkenning van alle aspecten van de werkelijkheid. Het leren zelf is een concrete en tastbare vormings-component die binnen de humaniora groeikansen en toekomstperspectief in zich draagt.

Feedback

 

Ons schoolteam geeft de leerlingen effectief en gepaste feedback in hun leer- en ontwikkelproces. Dit komt de motivatie als de leerprestaties van de leerlingen ten goede.

effectief = gericht op de ontwikkeling van de leerling: constructief, helder en met oog voor het positieve
gepaste feedback = gericht op het leerdoel

Hoe, waar en wanneer geven we feedback?

Via een nota in de schoolagenda, tijdens een leerbegeleiding, op het rapport, tijdens een leerlingencontact, als vakcommentaar bij een evaluatie (in Smartschool),
tijdens de les, via een portfolio, op een toets of een taak of tijdens een onderwijs-leergesprek.

 

Evaluatieperiodes: Het schooljaar wordt ingedeeld in: lesperiodes (LP) en examenperiodes (EP).

Trimester – semester: Voor alle vakken van de eerste graad en de tweede graad onderscheiden we drie trimesters. In de derde graad onderscheiden we twee semesters.

De sperperiode biedt tijd en rust in voorbereiding van de examens. De vakleerkracht gebruikt deze lesperiode om bepaalde leerstofelementen te herhalen, de vraagstelling bij examens toe te lichten, de examenplanning met leerlingen te bespreken, feedback te geven over taken en toetsen, etc. Het vrijwaren van de sperperiode als studeertijd wordt door elke vakleerkracht gerespecteerd.

Het examenmodel

Evaluatie in de eerste graad

Evaluatie in de tweede graad

Evaluatie in de derde graad