Het Klein Seminarie is een humanioraschool met een uitgebreid studieaanbod van algemeen secundair onderwijs.

In de eerste graad verken je de vakken van de algemene vorming gecombineerd met een (basis)optie en een keuzevak. De 2de en de 3de graad biedt domeinoverschrijdende studierichtingen van de doorstroomgerichte finaliteit aan.

We begeleiden je bij je studiekeuze:
In het derde trimester van het 1ste, het 2de jaar, het 4de en het 6de jaar is er een info- en contactmoment met jou als leerling en met je ouders betreffende je studiekeuze. Ook in de klassenraad wordt nagedacht in welke studierichting jij je best zal ontplooien. Met de nadruk op je individuele mogelijkheden geven we je een schriftelijk advies naar een zo ruim mogelijke studietoekomst.

1ste graad

1ste leerjaar A 
met CLIL

OPTIE:
1. Latijn
2. Nederlands+ en Wiskunde Lab
3. Nederlands+, Frans+ en wiskunde+

KEUZEUUR (bij 2. en 3.)
- Programmeren
- Taalacademie Nederlands
- Wetenschapsexploratie

NIEUW vanaf 2020-2021

2de leerjaar A
met CLIL

BASISOPTIE
1. Grieks - Latijn
2. Latijn
3. Moderne talen en wetenschappen
(vanaf 2020-2021)

Keuze-uren 
- Economische wetenschappen
- Wetenschappen & technologie

2de graad

3de leerjaar

4de leerjaar

met CLIL

Economie (4u of 5u wiskunde)
Economische wetenschappen
(vanaf 2021-2022)

Grieks - Latijn (4u of 5u wiskunde)

Latijn (4u of 5u wiskunde)

Wetenschappen
(Natuurwetenschappen vanaf 2021-2022)

Moderne talen (Nieuw vanaf 2021-2022!)

3de graad

5de leerjaar
6de leerjaar

Economie - moderne talen
Economie – wiskunde

Grieks - Latijn (4u wis )
Grieks - wiskunde A (8u wis, 3u wet) (Nieuw *)
Grieks - wiskunde B (6u wis, 5u wet) (Nieuw *)

 

Latijn - Moderne talen
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde A (8u wis, 3u wet)
Latijn – wiskunde B (6u wis, 5u wet)

Moderne talen – wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde A (8u wis, 6u wet )
Wetenschappen - wiskunde B (6u wis, 6u wet )

(*) Grieks-wiskunde in de 6des vanaf 2021-2022


CLIL-onderwijs wordt aangeboden in de eerste en tweede graad. Via CLIL sla je twee vliegen in één klap: terwijl je het vak geschiedenis of aardrijkskunde (een niet-taalvak) leert, verbeter je ook je taalvaardigheid in een vreemde taal (Frans of Engels).