Het Klein Seminarie is een humanioraschool met een uitgebreid studieaanbod van algemeen secundair onderwijs.

In de eerste graad verken je de vakken van de algemene vorming gecombineerd met een (basis)optie en een keuzevak. De 2de en de 3de graad biedt domeinoverschrijdende studierichtingen van de doorstroomgerichte finaliteit aan.

We begeleiden je bij je studiekeuze:
In het derde trimester van het 1ste, het 2de jaar, het 4de en het 6de jaar is er een info- en contactmoment met jou als leerling en met je ouders betreffende je studiekeuze. Ook in de klassenraad wordt nagedacht in welke studierichting jij je best zal ontplooien. Met de nadruk op je individuele mogelijkheden geven we je een schriftelijk advies naar een zo ruim mogelijke studietoekomst.

1ste graad

1ste leerjaar A 
met CLIL

OPTIE:
1. Latijn
2. Nederlands+ en Wiskunde Lab
3. Nederlands+, Frans+ en wiskunde+

KEUZEUUR bij OPTIE 2. en 3.
- Programmeren
- Taaltalent
- Wetenschapsexploratie

2de leerjaar A
met CLIL

BASISOPTIE
1. Grieks - Latijn
2. Latijn
3. Moderne talen en wetenschappen

Keuze-uren (2u op jaarbasis)
- Economische wetenschappen
- Wetenschappen & technologie

2de graad


3de jaar 

4de jaar 
met CLIL

 • Economische wetenschappen (4/5u wi)
 • Grieks - Latijn (4/5u wi)
 • Latijn (4/5u wi)
 • Moderne talen (4u wi)
 • Natuurwetenschappen (5u wi)
 • Sportwetenschappen
  3de jaar: vanaf 2024-2025
  4de jaar: vanaf 2025-2026

3de graad

____________

modernisering

5de jaar (2023-2024)
6de jaar (2024-2025)

 • Economie - moderne talen
 • Economie – wiskunde
 • Grieks - Latijn
 • Grieks - wiskunde 8 (8u wi, 3u wet)
 • Grieks - wiskunde 6 (6u wi, 5u wet) 
 • Latijn - Moderne talen
 • Latijn - wetenschappen
 • Latijn - wiskunde 8 (8u wi, 3u wet)
 • Latijn – wiskunde 6 (6u wi, 5u wet)
 • Moderne talen
 • Moderne talen – wetenschappen
 • Sportwetenschappen
  5de jaar: vanaf 2024-2025
  6de jaar: vanaf 2025-2026
 • Wetenschappen - wiskunde 8 (8u wi, 6u wet )
 • Wetenschappen - wiskunde 6 (6u wi, 6u wet )


CLIL-onderwijs wordt aangeboden in de eerste en tweede graad. Via CLIL sla je twee vliegen in één klap: terwijl je het vak geschiedenis of aardrijkskunde (een niet-taalvak) leert, verbeter je ook je taalvaardigheid in een vreemde taal (Frans of Engels).