Lessentabel eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van de algemene vorming (29 uren). Daarnaast kies je voor een optie en wordt je interesse aangescherpt via een keuzevak. Leerlingen die vanuit het basisonderwijs het advies krijgen om 1A met verdieping of extra uitdaging te volgen, kunnen in het college starten in het eerste jaar

OPTIE

LATIJN
Je hebt een sterke aanleg voor taal en literatuur. Je bent geboeid door geschiedenis en cultuur. Je leert graag en je bent ook sterk in abstract denken.

NEDERLANDS+ en WISKUNDE LAB
Je bent sterk geboeid door wiskunde. Je lost graag vraagstukken en problemen op. Je leert graag en je bent sterk in abstract denken.

NEDERLANDS+, FRANS+ en WISKUNDE+
Je hebt een algemene interesse en je leert graag. Je kiest voor een remediërend pakket met versterking van oefentijd en krijgt dus voor elk van die vakken één lesuur méér tijd om de leerstof in te oefenen en toe te passen.

KEUZEVAK

PROGRAMMEREN (1u)
Je maakt kennis met de bouwstenen van het programmeren en het algoritmisch denken. Je verkent een programmeertaal en realiseert concrete toepassingen .

TAALTALENT NEDERLANDS (1u)
Je gaat creatief, productief en expressief aan de slag met de Nederlandse taal en je ervaart cultuur vanuit literatuur, poëzie en theater in onze dramastudio.

WETENSCHAPSEXPLORATIE (1u)
Je verdiept je in de wondere wereld van mens, natuur en milieu vanuit onderzoeksvragen. Je voert observaties, metingen en practica uit in het labo of op het terrein.

NIEUWE VAKKEN!

ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ (1u)
Het leerplan van Mens & samenleving omvat verschillende doelstellingen die wij vakoverschrijdend behandelen in het vak Economie & maatschappij en in het klassenuur. Zo komen bepaalde thema's aan bod in beide lesuren.

ENGELS (1u)

ICT & MEDIA ( ICT )  Het ICT-leerplan wordt in verschillende vakken geïntegreerd.

 

CLIL voor aardrijkskunde in het Frans

STEM-projecten  Alle leerlingen in de eerste graad maken kennis met de interdisciplinaire aanpak van STEM in de vakken techniek en wetenschappelijk werk.

 

Lessentabel tweede jaar >