Een uitdagende leeromgeving:

 

 

 

 

In het Klein Seminarie wordt CLIL-onderwijs aangeboden in de eerste en de tweede graad. Via CLIL slaan leerlingen twee vliegen in één klap: terwijl ze een niet-taalvak leren, verbeteren ze tegelijk hun taalvaardigheid in een vreemde taal (Frans of Engels).
Leerlingen van de eerste graad kunnen vrijwillig kiezen om aardrijkskunde in het Frans te volgen. Leerlingen die in de tweede graad de studierichting Economie of Wetenschappen kiezen, kunnen geschiedenis in het Engels volgen.

Je zal de andere taal sterker beheersen maar ook gemotiveerd zijn om de leerstof van het niet-taalvak (aardrijkskunde of geschiedenis) stevig onder de knie te krijgen. Je vakleerkracht evalueert in de eerste plaats je kennis van de leerstof en daarnaast krijg je een feedbackrapport over het vorderen van je taaldoelen.

Leerlingen aan het woord>

Cursusvoorbeeld aardrijkskunde>

CLIL-onderwijs sluit prima aan bij de manier waarop mensen taal van nature uit aanleren: in een authentieke omgeving met veel interactie. Dat zorgt voor een grote motivatie. CLIL biedt ook leerkansen om vaker en in verschillende situaties een vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf. Daarnaast is er ook veel aandacht voor leerstrategieën en voor taalconstructies. Die inzichten kunnen leerlingen inzetten bij het studeren van andere vakken.

Het Klein Seminarie heeft de ambitie om het aanbod van CLIL-onderwijs verder uit te werken.

.