IEDEREEN TELT MEE: ONDERSTEUNING & EXTRA ZORG


 

De BASO-fiche

 

Na de inschrijving verwerken we de info uit de BASO-fiche die je meekreeg vanuit de basisschool. Info over een zorgtraject of de bijzondere aanpak van jouw specifieke onderwijsbehoeften in de basisschool worden opgevolgd. De info wordt gedeeld met je klassenleraar, de leerlingenbegeleiding en de klassenraad. Eventueel volgt een gesprek met je ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.

Info over een zorgtraject of de bijzondere aanpak van jouw specifieke onderwijsbehoeften in de basisschool worden gefilterd uit de BASO-fiche. De info wordt gedeeld met je klassenleraar, de leerlingenbegeleiding en de klassenraad. Eventueel volgt een gesprek met je ouders en is er een contact met de zorgcoördinator van de basisschool.

Individueel begeleidingsplan

 

In het Klein Seminarie bieden we ook extra ondersteuning aan leerlingen met een leer- of ontwikkelingsprobleem (lees-, schrijf- of rekenproblematiek, DCD, AD(H)D, ASS…) of aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Met een handelingsgerichte aanpak, bedoeld als erkenning van de noden en effectieve aanpak van het probleem, stellen we hen in staat om te functioneren zoals andere leerlingen. Voor deze leerlingen gelden individuele remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen. Indien er een specifieke ondersteuning gewenst is, wordt in samenspraak met de leerling en de ouders en na overleg met de klassenleraar en de klassenraad een geïndividualiseerd zorgplan opgemaakt.

De T-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met een individueel begeleidingsplan extra ondersteuning krijgen. Op advies van de klassenraad leggen ze hun examens af in de tijdsklas die de compenserende tijdsfactor realiseert: de leerlingen krijgen in een apart lokaal meer tijd voor het afleggen van de examens.

De A-klas

Tijdens de examenperiode kunnen leerlingen met een persoonlijke zorgvraag of op advies van de klassenraad examens afleggen in een apart lokaal, de A-klas. De begeleidende leerkracht heeft er aandacht voor de individuele zorgvraag van de leerling.

Ondersteuning

 

Als school binnen het gewoon onderwijs kunnen wij vanuit onderwijsbehoeften van een leerling samen met de ouders en het CLB ondersteuning aanvragen. De ondersteuning is voor leerlingen met onderwijsnoden die een gemotiveerd verslag hebben. Leerkrachten met ondersteuningsbehoeften kunnen hier ook hun leervraag stellen.

Voor leerlingen met een aanmelding voor het type Basisaanbod, type 3 en type 9 kunnen wij een beroep doen op de expertise van Jemina Loones van het Ondersteuningsnetwerk Zuid. Voor leerlingen met een aanmelding voor het type Basisaanbod, type 4 kunnen wij een beroep doen op de expertise van Marijke Lagrou verbonden aan het Ondersteuningsteam van Dominiek Savio.