CREATIEF, ACTIEF & SOLIDAIR

PASTORAAL

 

 

 

De vorming die wij als katholieke dialoogschool aanbieden, is geworteld in de christelijke traditie en de evangelische boodschap. In de leefgemeenschap van de school wordt deze inspiratie verwoord en gevierd tijdens de liturgische ankermomenten, voorbereid door de pastorale werkgroepen: een startviering, een adventsviering, een vastenviering, de jaarlijkse bedevaart naar Dadizele…

In elk leerjaar organiseren we bezinningsdagen met een eigen programma en aanpak aangepast aan de leefwereld van de leerlingen. In dialoog ga we op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen zo het christelijke zingevingskader aan op een eigentijds-tegendraadse wijze.

 

 

Door acties en projecten (Welzijnszorg, Damiaan) roepen we onze leerlingen op tot solidariteit en concreet engagement. Zo is er in de 2de graad de jaarlijkse speelgoedactie opgezet voor gezinnen die in armoede leven en houdt de eerste graad een fruitsapstop ten voordele van Broederlijk Delen. Er is de jaarlijkse culinair-solidairactie in de vastentijd en de sociale actie met de posterbeurs van de 3des of misschien wil je met je klas een 24-uren lesmarathon houden.

Het college organiseerde een aantal keren de schooltrail doorheen de gebouwen en terreinen van de campus, een actie ten voordele van Rode Neuzendag.

Sedert 2006 is een solidariteitsproject met de Lievensmissie (Ranchi-India) opgestart. Pater Constant Lievens sj., is oud-leerling van het Klein Seminarie. Dit solidariteitsproject is een actualisering van de missiegedachte die in het verleden vele jonge talentvolle leerlingen van het Klein Seminarie geïnspireerd heeft tot een missionair leven ten dienste van de armsten. Leerlingen van de 3de graad en begeleidende leerkrachten bezoeken de Lievensmissie (Ranchi-India) in een tweejaarlijkse inleefreis. Het college heeft zich geëngageerd om er vijf onderwijsprojecten blijvend financieel te ondersteunen. De jaarlijkse wijnactie en Dwars over de Mandel vormen de pijlers van het solidariteitsfonds voor de Lievensmissie. In december 2019 vertrok een nieuwe groep leerlingen van de 3de graad op inleefreis voor 23 dagen.

SOCIALE STAGE - Community service learning

SOCIALE STAGE - Community service learning

 

Sociale stage (Vorming door maatschappelijk engagement)

De sociale stage is een ervaringsgerichte pedagogische werkvorm. Leerlingen leren niet alleen in de klas maar doen buiten de klasmuren ervaringen op in de reële context van de samenleving. Concreet wordt van alle leerlingen van het 5de jaar verwacht dat ze zich gedurende 25 uren op jaarbasis engageren voor sociaal-maatschappelijk werk binnen een sociale instelling of organisatie. Dit biedt perspectieven en kansen om te groeien en te leren in zorg en verbondenheid. Kwetsbare mensen appelleren aan onze verantwoordelijkheid en terzelfdertijd kunnen wij veel van hen leren.

Deze nieuwe werkvorm schrijft zich zo in, in de pedagogische visie van onze school als katholieke dialoogschool die de leerling leert in de wereld te zijn, zonder er zelf het middelpunt van te zijn. Hij mag er voortdurend oefenen om vanuit zijn eigen identiteit op een respectvolle wijze in dialoog te gaan met de ander. Wederkerigheid is een sleutelbegrip. De leerling stelt zich dienstbaar op voor een ander, maar het is die ander die de leerling iets leert.

 

SAMEN SPORTIEF

 

 

 

Het college spant zich in om jonge mensen een extra impuls tot sport en beweging te geven. Bovenop de 2 lesuren lichamelijke opvoeding (met o.a. zwembeurten in het eerste jaar) kunnen onze leerlingen ook buiten de lestijd de sportinfrastructuur gebruiken.
Tweemaal per week worden over de middag gevarieerde sporten aangeboden. Leerlingen van de leerlingenraad, de sportleerkrachten en de opvoeders zorgen voor de organisatie en de begeleiding. In het eerste jaar wordt een extra sportuur georganiseerd op woensdagnamiddag.

 

In competitieverband worden voor jongens en meisjes vooral de ploegsporten basket, voetbal, volleybal, atletiek en zaalvoetbal ondersteund. We werken hiervoor samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport: in deze competities en eveneens met de Kardinaalsbeker kunnen we met leerlingen reeds een mooi palmares voorleggen. De competities hebben altijd op woensdagnamiddag plaats onder begeleiding van leerkrachten.

 

Op vrijdag 3 mei 2024 wordt al voor de 17de keer Dwars over de Mandel gelopen. Een groots sportief evenement in solidariteit met de Lievensmissie waaraan meer dan 3000 lopers, waarvan een 650-tal eigen leerlingen, deelnemen op een verkeersvrij parcours dwars door de Stad Roeselare.

SAMEN CREATIEF

 

 

Film, toneel, muziek, sport, excursies, internationale uitwisselingen, bedrijfsbezoeken, de activiteiten van leerlingenraad, Top Team management-project, week van de poëzie, Olympiades voor wiskunde, wetenschappen Frans en Latijn…
Zoveel initiatieven waarin je je creativiteit en je talent binnen en buiten de lestijd kan ontwikkelen.

Geregeld vindt een nieuwe editie van het collegecultuurfestival Kunstkriebels plaats of is er een bijzonder project zoals een theater- of musicalproductie.

Foodstock (eind mei) is een jaarlijks muziekfestival op het grote voetbalveld, een perfecte afsluiter van een goed gevuld schooljaar.

Voor onze zesdes is het 50-dagenfeest ook dit jaar een onvergetelijke dag geworden waarop talent een podium krijgt.

ACTIEVE LEERLINGENRAAD

 

 

 

Onder impuls van leerlingen van het 5de en 6de jaar pakken de leerlingenraad en de werkgroepen uit met een waaier aan pittige activiteiten: de dag van de jeugdbeweging, de middagfilm, Dikketruiendag en de gedichtendag, schrijf-ze-vrijdag, Valentijnsactie, de Schooltrail, de jaarlijkse themadag, ...

ACTIVITEITEN & PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN

 

 

De activiteiten van de verschillende jaargroepen zorgen eveneens voor enkele deugddoende momenten doorheen het jaar: het bezoek van de Sint, de sinterklaascross van de 2des, de sportquiz 3des, schaatsen, de kleurencross 4des of de stadsbezoeken.

Er zijn allerlei pedagogische uitstappen, er komen jeugdauteurs langs en er worden bedrijven bezocht.
Voor de eerste graad is er een dagexcursie geschiedenis en aardrijkskunde en trekken ze in het 3de trimester naar Rijsel of Brussel. In de tweede graad beleven de 3des een dag van de geschiedenis in Brugge en een tweedaagse avonturentocht in de Ardennen (Bütgenbach) en maken de 4des een tweedaags stadsbezoek aan Amsterdam mee. Voor de derde graad wordt de meerdaagse schoolreis georganiseerd naar het buitenland: Parijs (5des) en Londen (6des). Eventueel kunnen de leerlingen van het 6de jaar ook Straatsburg en het Europees parlement bezoeken..

In de 3des en de 5des krijg je een EHBO-opleiding en leer je stap voor stap hoe je een mensenleven kunt redden met een AED-defibrilator.
Leerlingen die in de 2de en de 3de graad de studierichting Economische wetenschappen volgen, maken jaarlijks een ‘Dag van de economie’ mee waar ze de praktijk zien aan de hand van enkele bedrijfsbezoeken.

De eerstes hebben alvast ook hun jaarlijkse sportdag aan de zee met bijhorende waterpret.

WEDSTRIJDEN - OLYMPIADES

 

 

Het woord en de creativiteit van leerlingen komen aan bod in kleine projecten,vaak ook door deelname aan allerlei wedstrijden zoals het Groot Dictee van het Davidsfonds, de Kangoeroewedstrijd, Ken-je-klassiekenquiz, Inktvinger, Junior Journalist wedstrijd, en de verschillende Olympiades (Latijn, Grieks, Filosofie, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, en Wiskunde). En elk jaar mogen we onder onze collegeleerlingen winnaars feliciteren.

EXTRA MUROS

Uitwisseling Italië

UItwisseling Israël

 

 

Voor leerlingen van de 5des is er de mogelijkheid om mee te werken in het Internationaal uitwisselingsprogramma met partners uit Italië (Liceo Classico e di Ricerca San Raffaele in Milaan) en Israel (Tichon Hadash School in Tel-Aviv): bezoeken, projectwerk en kennismaking met de taal en de cultuur van een vreemd land.
Leerlingen van het 1ste jaar kunnen ook inschrijven voor een grootse fietstocht, de Kasseltocht die tijdens het O.L.H.Hemelvaartweekend aan zijn 32ste editie is. De Kasseltocht stelt zich tot doel om jonge mensen in groep en op een gezonde en verantwoorde manier hun grenzen te laten verleggen. Met de fiets leggen we in drie dagen een afstand van 220 km af door het Heuvelland en Frans-Vlaanderen. Onderweg houden we halt bij enkele bezienswaardigheden.

LIEVENSMISSIE - INLEEFREIS INDIA

 

 

 

Sedert 2006 is een solidariteitsproject met de Lievensmissie (Ranchi-India) opgestart. Pater Constant Lievens sj., is oud-leerling van het Klein Seminarie. Dit solidariteitsproject is een actualisering van de missiegedachte die in het verleden vele jonge talentvolle leerlingen van het Klein Seminarie geïnspireerd heeft tot een missionair leven ten dienste van de armsten. Leerlingen van de 3de graad en begeleidende leerkrachten bezoeken de Lievensmissie (Ranchi-India) in een tweejaarlijkse inleefreis. Het college heeft zich geëngageerd om er vijf onderwijsprojecten blijvend financieel te ondersteunen. De jaarlijkse wijnactie en Dwars over de Mandel vormen de pijlers van het solidariteitsfonds voor de Lievensmissie. In december 2019 vertrok een nieuwe groep leerlingen van de 3de graad op inleefreis voor 23 dagen.