ONZE VISIE OP JOUW TOEKOMST

MISSIE

Het Klein Seminarie heeft in Roeselare een traditie van kwalitatief en dynamisch onderwijs. Vanuit onze inzichten en inspiratie laten we alle jongeren uitgroeien tot unieke jongvolwassenen met een open geest, bewogen voor mens en wereld.

VISIE

Het college wil aan jonge mensen stapstenen aanreiken in de vloed van kennis en informatie, wil fascinatie overbrengen voor de natuur en de materie, wil zin geven aan werk en relaties tussen mensen. Als katholieke dialoogschool plaatsen we de christelijke mens- en maatschappijvisie van respect en hoop voorop en van de zorg voor de mens, de samenleving en de schepping. Het college werkt het onderwijs en de opvoeding uit onder het motto “ruimte voor hart & geest”.

Het college geeft ruimte voor de hartelijke interactie tussen directie, leerkrachten, opvoeders en leerlingen, voor excellent onderwijs met innovatieve leeractiviteiten. We laten ruimte voor de bezieling van de leerkracht en de opvoeder, voor de leergierigheid van de leerling, voor de samenwerking met ouders. We geven ruimte aan het groepsgebeuren en het samen leren.

In het Klein Seminarie kiezen we voor een brede vorming en een degelijk studiepeil in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. Het ruime studieaanbod in de economische, Griekse, Latijnse en wetenschappelijke humaniora laat de keuze voor een geschikte studierichting toe volgens de mogelijkheden en de interesse van de leerling. Door de leerlingen deskundig te begeleiden en te evalueren, bieden we optimale slaagkansen in het hoger onderwijs.

De leerkrachten, de opvoeders en de medewerkers willen het talent van elke jongere aanspreken en helpen ontwikkelen. Natuurlijk verwachten we van leerlingen werklust, interesse en ambitie. We dagen hen uit om te groeien in kennis, vaardigheden en attitude. Jongeren leerbekwaam maken en blijvend motiveren, is ons engagement. Op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling is onze concrete begeleiding gericht, in samenspraak met de ouders en met aandacht en zorg voor een individuele aanpak.

We kiezen voor een werk- en levensstijl van waarden en spiritualiteit: het levensverhaal van Jezus in het evangelie inspireert en is het richtsnoer voor ons denken en doen. We hechten belang aan weerbaarheid en verbondenheid, aan een open kritische geest en persoonlijk engagement. In onze katholieke dialoogschool werken we samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en respect, inspraak en verantwoordelijkheid. In de vele lesmomenten en in sportieve, creatieve en solidaire projecten krijgen leerlingen allerlei kansen om ervaringen op te doen, zich te engageren en hun verscheiden talenten te ontplooien.

Het college gaat de uitdaging aan: jonge mensen begeleiden naar hun toekomst en hen wegwijzers geven in SAMEN . LEREN . GROEIEN.