ONTHAAL & SECRETARIAAT

   

Mevrouw Gunst               Meneer  Covemaeker        Mevrouw Carpentier

          DIRECTIE

  

dir. D. Bekaert                    dir. C. Obin                           dir. K. Pouseele

 

ONS LERARENKORPS

 

ONZE KLASSENLERAARS

 

 

 

ONZE OPVOEDERS & LEERLINGENBEGELEIDERS

   

Mevr. Mestdagh                     Mevr. Ottevaere                           Mevr. Morlion                       Dhr. Vanneste

                   

Dhr. Demulder                        Dhr. Vanhulle                             Mevr. Boudry

ONZE OUDLEERLINGEN IN BEELD

 

 

 

 

 

DE OUDERRAAD

 

 

DE SCHOOLRAAD