Lessentabel derde jaar

 

Na de eerste graad sta je voor een nieuwe keuze in je studieloopbaan.

Volgens je belangstelling, je motivatie en je aanleg heb je verschillende mogelijkheden:
Grieks – Latijn (wiskunde 5u of 4u), Latijn (wiskunde 5u of 4u), Economie (wiskunde 5u of 4u) of Wetenschappen (wiskunde 5u).

GRIEKS-LATIJN
Je hebt een sterke literaire en culturele interesse. Je krijgt een stevige theoretische taalbasis en via de vergelijking van oude en moderne talen ervaar je de taalevolutie. Doorheen het rijke aanbod van teksten krijg je ook inzicht in de menselijke communicatie en de culturele ontwikkeling van Europa.

In deze richting wordt naast het talenaanbod ook een voldoende basis in wetenschappen meegegeven.
Leerlingen die wensen door te stromen naar de klassieke richtingen met de wiskundige component in de 3de graad, kiezen voor wiskunde-leerweg 5u. Leerlingen die minder talent in wiskunde hebben, kiezen voor wiskunde-leerweg 4u. Leerlingen kunnen maar veranderen van wiskunde-leerweg 5u naar 4u bij het begin van het schooljaar of bij het begin van het 2de trimester.

LATIJN
De richting Latijn biedt je een veelzijdige vorming. De keuze voor één klassieke taal legt de nadruk op het taalkundige en culturele aspect van deze richting. Deze studie biedt een stevige theoretische taalbasis en via de vergelijking van een oude taal en de moderne talen ervaar je ook de taalevolutie. Doorheen het aanbod van teksten krijg je inzicht in de menselijke communicatie en de culturele ontwikkeling van Europa.

Leerlingen die wensen door te stromen naar de klassieke richtingen met de wiskundige component in de 3de graad, kiezen best voor wiskunde-leerweg 5u. Leerlingen die minder talent in wiskunde hebben, kiezen voor wiskunde-leerweg 4u. Leerlingen kunnen maar veranderen van wiskunde - leerweg 5u naar 4u bij het begin van het schooljaar of bij het begin van het 2de trimester.
In de wetenschapsvakken fysica en chemie wordt naast het basisprogramma extra tijd voorzien voor labowerk. Voor deze vakken zijn er telkens 2 lesuren per week voorzien. Leerlingen in deze studierichting zijn theoretisch ingesteld en gefascineerd door structuren. Je zoekt graag naar oplossingen voor vraagstellingen zowel in  wiskunde als in taal. Een goed geheugen en het doorzettingsvermogen om de verworven kennis voortdurend te onderhouden zijn vereist.

ECONOMIE
Het vak Economie & maatschappij in het eerste jaar en al dan niet het keuzevak Economische wetenschappen in het 2de jaar liet je kennis laten maken met het studiedomein economie. In de 2de graad wordt het gehele economische gebeuren praktisch maar vooral theoretisch onderzocht. Een goede intelligentie en inzichtsvermogen zijn noodzakelijk. Omdat economie meer dan ooit internationaal is, wordt in deze richting een uitgediepte talenkennis nagestreefd. Je bent dan ook bereid je mogelijkheden voor moderne talen ten volle te ontplooien.

Leerlingen die wensen door te stromen naar richtingen met de wiskundige component in de 3de graad, kiezen voor wiskunde-leerweg 5u. Leerlingen die minder talent in wiskunde hebben, kiezen voor wiskunde-leerweg 4u. Leerlingen kunnen maar veranderen van wiskunde-leerweg 5u naar leerweg 4u bij het begin van het schooljaar of bij het begin van het 2de trimester. In de positief-wetenschappelijke vakken wordt het basispakket wetenschappen aangeboden, telkens met 1 lesuur per week. Bij de leerlingen zijn een vastberaden werkkracht en zin voor orde en nauwkeurigheid vereist.

WETENSCHAPPEN
Deze studierichting streeft een brede vorming na met een evenwicht tussen de verbaal-literaire component (moderne talen) en de exact-wetenschappelijk component (wiskunde en wetenschappen). De aanleg tot wiskundig abstraheren en tot doorgedreven taalvaardigheid en taalstudie moet blijken uit de resultaten van het tweede jaar.
Je bent bereid zowel voor talen als voor positieve wetenschappen je geheugen te trainen en volhardend te werken.
Via het vak STEM-lab (Science, Technology, Engineering en Mathematics) ontdek je proefondervindelijk het verband tussen de vier leergebieden met respect voor hun eigenheid: observeren, data verzamelen, probleemoplossend denken, samen onderzoeken en experimenteren, analyseren en programmeren, creatief ontwerpen, zoeken naar eenvoudige modellen en creatief ontwerpen…De STEM-didactiek toont het verband tussen abstracte theorie en concrete toepassingen en geeft ruimte aan creativiteit en onderzoekend leren.