Lessentabel derde jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de eerste graad sta je voor een nieuwe keuze in je studieloopbaan.

Volgens je belangstelling, je motivatie en je aanleg heb je keuze uit verschillende studierichtingen:
Economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Moderne talen,  Natuuurwetenschappen of Sportwetenschappen.

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Het vak Economie & maatschappij in het eerste jaar en al dan niet het keuzevak Economische wetenschappen in het 2de jaar liet je kennis laten maken met het studiedomein economie. In de 2de graad wordt  het gehele economische gebeuren praktisch maar vooral theoretisch onderzocht. Een goede intelligentie en inzichtsvermogen zijn noodzakelijk.  Omdat economie meer dan ooit internationaal is, wordt in deze richting een uitgediepte talenkennis nagestreefd.  Je bent dan ook bereid je mogelijkheden voor moderne talen ten volle te ontplooien.

Leerlingen die wensen door te stromen naar richtingen met de wiskundige component in de 3de graad, kiezen voor 5 uur wiskunde (met verdiepingsdoelen). Leerlingen die minder interesse in wiskunde hebben, kiezen voor 4 uur wiskunde. In de positief-wetenschappelijke vakken wordt het basispakket wetenschappen aangeboden, telkens met 1 lesuur per week. Bij de leerlingen zijn een vastberaden werkkracht en zin voor orde en nauwkeurigheid vereist.

GRIEKS-LATIJN

Je hebt een sterke literaire en culturele interesse. Je krijgt een stevige theoretische taalbasis en via de vergelijking van oude en moderne talen ervaar je de taalevolutie. Doorheen het rijke aanbod van teksten krijg je ook inzicht in de menselijke communicatie en de culturele ontwikkeling van Europa.

In deze richting wordt  naast het talenaanbod ook een voldoende basis in wetenschappen  meegegeven.
Leerlingen die wensen  door te stromen naar de klassieke richtingen met de wiskundige component in de 3de graad , kiezen voor wiskunde 5 uur (met verdiepingsdoelen). Leerlingen die minder interesse in wiskunde hebben, kiezen voor wiskunde 4 uur.

LATIJN

De richting Latijn biedt je  een veelzijdige vorming . De keuze voor één klassieke taal legt de nadruk op het taalkundige en culturele aspect van deze richting.  Deze studie biedt een stevige theoretische taalbasis en via de vergelijking van een oude taal en de moderne talen ervaar je ook de taalevolutie . Doorheen het aanbod van teksten krijg je inzicht in de menselijke communicatie en de culturele ontwikkeling van Europa.

Leerlingen die wensen door te stromen naar de klassieke richtingen met de wiskundige component in de 3de graad, kiezen best voor wiskunde 5 uur (met verdiepingsdoelen). Leerlingen die minder interesse in wiskunde hebben, kiezen voor wiskunde 4 uur.

In de wetenschapsvakken fysica en chemie wordt naast het basisprogramma extra tijd voorzien voor labowerk. Voor deze vakken zijn er telkens 2 lesuren per week voorzien.  Leerlingen in deze studierichting zijn theoretisch ingesteld en gefascineerd door structuren. Je zoekt graag naar oplossingen voor vraagstellingen zowel in  wiskunde als in taal. Een goed geheugen en het doorzettingsvermogen  om de verworven kennis voortdurend te onderhouden zijn vereist .

MODERNE TALEN
De studierichting Moderne talen biedt  een brede vorming aan met een versterking in de verbaal-literaire component (moderne talen). In deze richting wordt naast het uitgebreid talenaanbod ook een voldoende basis in wetenschappen meegegeven.

NATUURWETENSCHAPPEN
Deze studierichting streeft  een brede vorming na met een evenwicht tussen de verbaal-literaire component (moderne talen) en de exact-wetenschappelijk component (wiskunde en wetenschappen) . Deze richting biedt wiskunde aan met verdiepingsdoelen (5 uur).

Via het vak STEM-lab (Science, Technology, Engineering en Mathematics) ontdek je proefondervindelijk het verband tussen de vier leergebieden met respect voor hun eigenheid: observeren, data verzamelen, probleemoplossend denken, samen onderzoeken en experimenteren, analyseren en programmeren, creatief ontwerpen, zoeken naar eenvoudige modellen en creatief ontwerpen…De STEM-didactiek toont het verband tussen abstracte theorie en concrete toepassingen en geeft ruimte aan creativiteit en onderzoekend leren.

SPORTWETENSCHAPPEN

De richting sportwetenschappen combineert een sterke vorming in de wetenschappelijke component met een brede interesse in sport. Je kan planmatig werken en wil doorzetten om zowel biologie, chemie als fysica te doorgronden. Je wil uitgedaagd worden om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Daarnaast beschik je over een goede fysieke conditie en voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden. Deze richting biedt op vlak van sport een brede en verdiepte vorming van alle mogelijkheden binnen sport (atletiek, balsporten, gymnastiek, zwemmen, contactsporten, ritmische en expressieve vorming …) Het betekent vooral dat je allround sportief bent.

We bieden deze richting met 4 of 5 uren wiskunde aan. 4 uur wiskunde is voldoende om door te stromen naar een 3de graad sportwetenschappen. Met 5 uur wiskunde (met verdiepingsdoelen) hou je de deur open om na de 2de graad alsnog te kiezen voor Wetenschappen-wiskunde.

 

 

Lessentabel vierde jaar. >