WELKOM IN HET KLEIN SEMINARIE

Kies voor jouw toekomst in een moderne, Latijnse of Griekse studierichting op het College.

Al meer dan 210 jaar staat het Klein Seminarie voor een degelijk studiepeil in taal, wiskunde, wetenschap, economie en cultuur. In een open, groen domein met prima uitgeruste klas- en vaklokalen, labo’s en sportinfrastructuur dagen we je uit om te groeien in kennis, vaardigheden en inzicht. Natuurlijk verwachten we van jou interesse en zin voor initiatief. Zo heb je uitstekende slaagkansen in het hoger onderwijs.

Je krijgt als eerstejaars op het College onze speciale aandacht: een eigen stek met een aparte speelplaats en bergruimte voor materiaal, studiezaal en klaslokalen, je eigen lunchrefter met stripbib, spelotheek en leesbibliotheek. Op woensdagnamiddag sport en speel je samen met de vrienden van je jaargroep.

Wij organiseren studietijd op school met voor alle leerlingen van eerstes tot vijfdes een vast plek: samen met je vrienden leren en studeren is motiverend. Je kan gebruik maken van de individuele leerbegeleiding voor Nederlands, Frans, wetenschappen en wiskunde en ‘leren leren’. Je klassenleraar, vakleerkrachten en opvoeders worden je persoonlijke gidsen bij je leren en leven op school. In het college zal je je goed in je vel voelen: we werken er samen aan een fijne schoolsfeer van hartelijke omgang, dialoog en solidariteit, respect en inzet.

Het Klein Seminarie verruimt je blik op mens en wereld vanuit de christelijke inspiratie. De vele lesmomenten, het klassenuur en de sportieve, creatieve en solidaire projecten bieden hiervoor alle ruimte: film, toneel, muziek, pittige sport, excursies, internationale uitwisselingen, Inleefreis naar India, pedagogische studiereizen (Amsterdam, Parijs of Londen), bedrijfsbezoeken, een actieve leerlingenraad, onze loopwedstrijd ‘Dwars over de Mandel’, de driedaagse Kasseltocht...

Kom naar het college en je vindt er de ruimte om te leren en te groeien. Samen zetten we in op jouw toekomst!
Het Klein Seminarie, het College waar je je thuis voelt!

Carla Obin en Eva Stael
Directie