DWARS OVER DE MANDEL
SAMEN SOLIDAIR
LIEVENSMISSIE - INLEEFREIS INDIA

 

 

Sedert 2006 is een solidariteitsproject met de Lievensmissie (Ranchi-India) opgestart. Pater Constant Lievens sj., is oud-leerling van het Klein Seminarie. Dit solidariteitsproject is een actualisering van de missiegedachte die in het verleden vele jonge talentvolle leerlingen van het Klein Seminarie geïnspireerd heeft tot een missionair leven ten dienste van de armsten. Leerlingen van de 3de graad en begeleidende leerkrachten bezoeken de Lievensmissie (Ranchi-India) in een tweejaarlijkse inleefreis. Het college heeft zich geëngageerd om er vijf onderwijsprojecten blijvend financieel te ondersteunen. De jaarlijkse wijnactie en Dwars over de Mandel vormen de pijlers van het solidariteitsfonds voor de Lievensmissie. In december 2019 vertrok een nieuwe groep leerlingen van de 3de graad op inleefreis voor 23 dagen.