ONTHAAL & SECRETARIAAT

Onthaal en secretariaat

Het Klein Seminarie maakt werk van persoonlijk contact tussen school, leerlingen en ouders. Goede communicatie versterkt de betrokkenheid bij de initiatieven en laat het dagelijks werken en samenleven op school vlot en aangenaam verlopen. Op verschillende manieren, ook via digitale weg, informeren we je over het reilen en zeilen van het bruisend collegeleven.
Ouders zijn altijd welkom op het college voor een persoonlijk gesprek met de klassenleraar, de opvoeder of met de directie.

Onthaal

Het onthaal van onze school  is elke schooldag open van 7.45 tot 18.10 uur. Op woensdag en vrijdag sluit het onthaal om 17.00 uur. Tijdens de lange vakantieperiodes in het schooljaar is het onthaal alleen open op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Wanneer je telefoneert kom je op het algemeen onthaal terecht. Mogen wij vragen om telkens de naam van je zoon of dochter, de klas én de school te vermelden.

Leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat bevindt zich in het secretariaat in het hoofdgebouw, vooraan in de dreef. Tijdens de schooldag, van 8.20 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, is er een opvoeder aanwezig.
Leerlingen die te laat of na schoolverlet terug op school aankomen, moeten zich melden op het leerlingensecretariaat bij de opvoeders. Alle afwezigheidsdocumenten worden ook daar binnengebracht.