Beste ouder

Wordt ook uw zoon of dochter graag een leerling van het Klein Seminarie, ons college en wenst u een afspraak te maken voor inschrijving neem dan met ons contact op op het nummer 051 26 47 26.

Onder het motto Samen . Leren . Groeien bieden wij onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs in een zesjarig schooltraject: een fijne collegesfeer van inspiratie, inzet en hartelijke omgang en een breed aanbod van sportieve, creatieve en solidaire activiteiten.

Welke documenten breng je mee voor inschrijving?

Elke inschrijving gebeurt in aanwezigheid van één van de ouders (of voogd). De volgende documenten zijn bij inschrijving of (*) later noodzakelijk:

  • je identiteitskaart;
  • het origineel getuigschrift (*) van het zesde leerjaar basisonderwijs;
  • het rapport (*) van het vorige schooljaar;
  • de BASO-fiche (*) (= het advies naar het secundair onderwijs; dit document wordt door de basisschool meegegeven).

(*) Deze documenten worden binnengebracht op het secretariaat.

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen en hun ouders de leefregel en het schoolreglement. Op de begeleidende brief tekenen de ouders en de leerling(e) voor kennisname en akkoord met het schoolreglement. Door de ondertekening aanvaarden de ouders het schoolreglement en is de inschrijving van hun zoon of dochter definitief.