Een uitdagende leeromgeving:

 

 

 

 

 

 

STEM-projecten eerste graad

STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics)

Via STEM-projecten willen we het verband tussen de vier leergebieden benadrukken en versterken met respect voor hun eigenheid: observeren, data verzamelen, probleemoplossend denken, samen onderzoeken en experimenteren, analyseren en programmeren, creatief ontwerpen, zoeken naar eenvoudige modellen en creatief ontwerpen…De STEM-didactiek toont het verband tussen abstracte theorie en concrete toepassingen en geeft ruimte aan creativiteit en onderzoekend leren.
Alle leerlingen in de eerste graad van het college maken kennis met de interdisciplinaire aanpak van STEM in de vakken techniek en wetenschappelijk werk.