Het pedagogisch team

Leerlingen begeleiden start met ‘goed lesgeven’ in een veilige omgeving en daar zetten we in het college sterk op in. Samen bouwen we aan een uitdagende leeromgeving en een positieve schoolsfeer.

Je klassenleraar heeft een unieke functie onder de vakleerkrachten. Hij/zij behartigt alles wat in je klas leeft en zorgt voor een fijne klassfeer. Bij hem of haar kan je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie, ook in het wekelijkse klassenuur. Hij/zij zal je motiveren en helpen bij het opmaken van je studieplanning. Je klassenleraar vormt bovendien de brug met de directie, je andere vakleerkrachten, je opvoeders en je ouders.

Je opvoeder is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van hetzelfde leerjaar. Hij/zij zorgt voor het toezicht op de speelplaats, in de eetzaal en de studiezaal. Je opvoeder staat in voor de verschillende activiteiten en organiseert de sport en de jaarwerking. En zit het even niet mee of je hebt een persoonlijke vraag? Loop dan eens langs bij je klassenleraar of je opvoeder. Een gesprek kan wonderen doen.
Je opvoeder is ook je eerste studiecoach: hij of zij zorgt voor een rustige studiesfeer in de studiezaal, stuurt je studiegedrag bij en helpt je bij het invullen van je studietijd.

Met de liefde voor zijn vak daagt de vakleerkracht jou uit om te groeien in je leerattitude. Hij zal je deskundig begeleiden en evalueren. Als je problemen ondervindt met het begrijpen van een bepaald deel van de leerstof, kun je eerst bij hem terecht. In de week van het ‘leren leren’ (begin oktober) krijg je nog extra ondersteuning, o.a. over de manier waarop de verwerking van de leerstof wordt getoetst. Je vakleerkracht zorgt in overleg met je klassenleraar, waar nodig, voor de doorverwijzing naar de individuele leerbegeleiding.