8.10 uur | morgenstudie

 

 

Het college ligt op enkele minuten van het station en er zijn bushaltes vlakbij. Kom je met de fiets, dan beschik je over een vaste genummerde standplaats in de fietsenstalling.

  • Vanaf 7.50 uur kan je terecht in de studiezaal: je beschikt er over een eigen plek met bergruimte voor boeken en cursussen.
  • Om 8.10 uur ben je verplicht aanwezig en organiseer je je boekentas voor vier lesuren van de voormiddag.

8.20 uur | lessen

 

Je krijgt zeven lesuren per dag, vaak van een andere vakleerkracht. Op vrijdag zijn er acht lesuren. Een waaier van vakken komt aan bod: van godsdienst over Nederlands naar wiskunde of beeld. Er zijn ook nieuwe vakken bij: Engels, techniek, economie & maatschappij of Latijn bijvoorbeeld, maar ook ICT & media of taalacademie. Schoollopen doe je uiteraard nooit alleen. Ongeveer honderdzeventig leerlingen volgen het eerste leerjaar A. Je volgt de lessen in een klasgroep van gemiddeld 20 leerlingen.
Eén van je vakleerkrachten wordt je klassenleraar, die alles wat in je klas leeft, behartigt. Bij hem of haar kun je altijd terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Hij/zij zorgt voor een fijne klassfeer.

10.00 - 10.15 uur |pauze

 

Pauze op je eigen speelplaats om even uit te blazen. De eerstejaars kunnen in het schoolrestaurant genieten van lekkere dagverse soep.

10.15 uur | lessen

 

In een vlot tempo vliegt de voormiddag voorbij. Vier lesuren actief meewerken en meedenken. Je wil vreemde talen leren, je hersenen pijnigen op moeilijke vraagstukken, vertellen of creatief met taal bezig zijn, zelf proeven doen, poëzie lezen… Ben je creatief en denk je graag na over technologische processen, dan voel je je ongetwijfeld thuis in het vak techniek met zijn vele STEM-projecten. Een uurtje musiceren, turnen of zwemmen staan ook op het lesprogramma.Schoollopen is echter meer dan je volstouwen met leerstof. In het klassenuur krijg je samen met je klasgenoten groepsactiviteiten, sociale en relationele vaardigheden of een getuigenis, bezinningsmoment... Je werkt ook aan een goede studiehouding in het project ‘leren leren’ en je leert een studieplanning opmaken.

11.55 uur | middagpauze

 

We pauzeren anderhalf uur. Je mag uiteraard naar huis. Maar wil je het drukke verkeer mijden of woon je te veraf, dan blijf je op school. Ons schoolrestaurant biedt een dagvers middagmaal uit eigen keuken aan. Breng je liever een lunchpakket mee, dan kun je terecht in de lunchrefter. Sinds kort beschikken we over een fruitautomaat met een gezond aanbod van verschillende soorten vers fruit. Tijdens de middagpauze is er volop tijd om je te ontspannen op de aparte speelplaats. In de sportzaal is er vaak een klascompetitie van minivoetbal, volleybal, badminton of tafeltennis. In de lunchrefter kun je een strip lezen of met vrienden een gezelschapsspel spelen. Over de middag is er ook dans, een koor en een schaakclub. En het presidium organiseert geregeld sport- of culturele activiteiten. Je twee opvoeders zorgen voor het toezicht op de speelplaats, in de eetzaal en de studiezaal. Zij zijn je vaste begeleiders. Samen helpen ze om je kleine en grote vragen op te lossen en staan ze in voor de activiteiten van je jaargroep.

13.25 uur | lessen

 

In de namiddag krijg je drie (op vrijdag vier!) lestijden. Dat kan een uurtje Frans, aardrijkskunde of wiskunde zijn. We beschikken over prima uitgeruste vaklokalen: muziekklas, sporthal, computerklas, labo voor natuurwetenschappen, lokalen voor STEM-projecten in het vak techniek,... Elk leslokaal is voorzien van multimedia en internet. In de computerklassen of in de leeszaal en het leerhuis Verriest kun je terecht voor klassikaal en persoonlijk opzoekings- en documentatiewerk.

 

Zo, de lesdag zit er op!
Even uitblazen! Je kan een vieruurtje nemen in het restaurant of een gezond tussendoortje gebruiken in de lunchrefter. Tijdens de onderbreking (en een deel van de avondstudie) worden ook verschillende activiteiten aangeboden: je kan in de leesbibliotheek terecht of lessen dactylo volgen. Bovendien is er elke week op woensdagnamiddag een extra uur sport en spel: je ervaart er de voldoening van het sporten met vrienden.

16.30 uur | avondstudie

 

Er is studie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op woensdagnamiddag. Samen met je vrienden onder toezicht studeren is motiverend. Je leert met de regelmaat van een klok werken: je avondtaak moet af en morgen volgt er al een toets. Onze school stimuleert het volgen van de avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag en de namiddagstudie op woensdag voor de leerlingen van 1stes tot 5des. Samen met vrienden onder toezicht studeren is motiverend: ‘zien studeren, doet studeren’.

De vrijstelling van een studiemoment is mogelijk voor de academie, sport, busverbinding... Tijdens de avondstudie wordt op doorverwijzing van de klassenraad ook de vakstudie georganiseerd: vakstudie voor Nederlands, Frans, wiskunde of vakstudie voor meertaligen.

 

18.00 uur | naar huis

 

Om 18.00 uur ga je na een goed gevulde schooldag naar huis: je dagtaak zit er ook zo goed als op...